top of page

Erişkin Psikiyatrisi

İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet oldukça yaygın kullanılan en ucuz bilgi öğrenim ve değişim aracı.  İnternet üzerinden facebook, twitter gibi sosyal ağlar kullanımı olabildiği gibi, çok olumsuz (pornografik, şiddet içeren, bomba yapımı gibi) sitelere ve bilgisayar oyunlarınada ulaşım sağlamaktadır.  İnternet kullanımı bağımlılık haline dönüşebilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda gençlerin iki sene ve üstünde bir zamandır internet kullanımı özellikle erkek çocuklarının, agresif olanlarında bağımlılığı arttırdığı bulunmuş.

Bağımlılık bulgularına baktığımızda, internet dışında bir aktivite zamanla onlara zevk vermez oluyor ve hatta internetde olmazsa kendilerini çok boş hissetmeye başlıyorlar, internete ulaşamadıklarında çok huzursuz ve agresif bir davranış sergiliyorlar, kendi başlarına internet aşırı kullanımını kesmek düşünceleri olsa da eyleme koyamıyorlar,  ilerleyen bir şekilde ders başarısında, okul, arkadaş ve aile ile sosyal iletişimde düşüş oluyor.

İnternet bağımlılığı internet kullanan ergenlerin  yüzde 2 ile yüzde 20 sinde görülüyor. İnternet bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığı olarak da kabul ediliyor ancak çok daha erken yaşta başlıyor. İnternet bağımlıları internet de haftada 40-80 saat harcıyorlar. Bu durum fiziksel, sosyal ve psikolojik olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. İnternet bağımlısı olanlarda gözüken psikiyatrik hastalıkların içinde depresyon, Dikkat Eksikliği bozukluğu, dürtü ve davranış bozukluğu, anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, uyuşturucu kullanımıve Sar’a hastalığıdır. 

Ailelerinden yeterince duygusal ve psikolojik destek görmeyen ergenlerin daha çok internet bağımlısı olma riskleri arttığı görüldü.  

İnternet bağımlilığı beyindeki zevk’ ten sorumlu ödül merkezide olarak bilinen bölümü etkileyip Dopamin’in salınımını arttırıyor. Dopamin’in artması ile morfin ve diğer meddelerin salınımıda artar. Zamanla bu artma yetersiz hale gelir ve tolerans gelişir ve daha fazla dopamin ve morfin artımını sağlatmak için daha uzun beynin uyarılması gerekir ve buda interneti bırakamamaya doğru gider. İnternet bağımlılığının diğer bağımlılıklarda olduğu gibi beynin derin bölgesindeki Dopamin salınımından sorumlu Nucleus accumbensi etkiler. 

Bağımlılık yapan herşey frontal lob ve amygdala bağlantısı sayesinde kayıtlara geçer hipotalamus hafızadan sorumlu olarak kayıtlar. Kişi gördüğü ve düşündüğü zaman veya strese girdiğinde istek oluşturur. Beyindeki ödül siteminin merkezi olan Nucleus accumbens dopamin ile aşırı dolar. Hipokampus bu zevk veren olayı kısa süreli hatırlar, amygdala koşullanma yöntemi ile bunu kayıtlar. Bu dopaminerjik bölgeleri aşırı uyarır ve nucleus accumbens dopamin merkezi uyarılır. Kompulsif olarak bağımlılık yapan şeye yönelir beyin.

istanbul ankara izmir tedavi neurofeedback psikiyatri

İnternet Bağımlılığı Nasıl Tedavi Edilir?

Sosyal iletişim ağları facebook, twitter‘ın kullanımında çocukların ve ergenlerin kendilerini nasıl koruyacakları hakkında geniş bir eğitim verilmesi gerekiyor. Facebook sayfası dışarıya açık olan özellikle kız çocuklarının kötü niyetli kişilerin cinsel tacizine uğrama riskini arttırdığı bilinmektedir. İnternet vasıtası ile kurulan bazı sanal arkadaşlıkların ilerde ciddi sorunlar çıkardığı unutulmamalıdır.

twitter‘ın kullanımının Gezi olaylarında bazı kişileri çok zor duruma soktuğunu da haberlerden okuduk.

Birçok ailenin internet teknolojisini çocukları kadar kullanmasını bilmedikleri de bir gerçek. Ailelerin çocuklarının internet kullanımını günde 1-2 saat ile sınırlamalarını, ailelerin  interneti kullanmayı öğrenmelerini tavsiye edebiliriz. Öğrensinlerki nerde nasıl denetleyecekler, tehlikeler neler görebilsinler. Çocuklarının bilgisayardaki aktivitelerini izleyebilsinler.

Ayrıca internet bağımlılığında  psikolojik ve ilaç tedavilerinin yararlı olduğu bilinmektedir. Özellikle yan etkisiz  ilaçsız tedavi yöntemi isteyen aileler Amerikan Pediatri (Çocuk sağlığı ve hastalıkları) Birliğinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde en üst seviyede etikli bulduğu Biofeedback yönteminden internet bağımlılığı tedavisinde yararlanabilirler. Ayrıca, Biofeedback yönteminin etkisi uyuşturucu tedavisi, anksiyete bozukluğu ve Sara da kanıtlandığı için internet bağımlılığı ile olan psikiyatrik hastalıklarda da tedavide etkilidir.

bottom of page