top of page

Çocuk Psikiyatrisi

Asperger

Asperger Sendromu:

Asperger Sendromu vaka çalışması (Thompson & Thompson, 1995; Ross & Caunt, 2003), 5 ile 60 yaşarası, 60 Asperger Sendromu vaka çalışmasında  (Thompson & Thompson, 2003), veya   15  otizim ve Asperger Sendromu vaka çalışması ile yapılan neurofeedback  tedavisindeilerleme kaydettiklerini raporladı.

 

Boston Üniversitesin den Scolnick (2005) her biri, zayıf sosyal beceriler, empati eksikliğive inatçılık gibi  kendine has davranış problemlerine sahip ve 2.19'dan 6.89 Hz’e kadardeğişen anormal yüksek theta/beta oranları olan Asperger bozukluğu teşhisi konmuş 5 çocuk ile neurofeedback çalışması yürüttü. Her bir çocuğun protokolü bireyselQEEG'sine dayanıyordu ve düşük beta aralığında 12- 15 Hz ödüllendirilirken, theta bant ta 4- 10 Hz yavaş aktivitesi düşürülmesini içeriyordu.

asperger tedavi neurofeedback psikiyatri

Asperger Neurofeedback Tedavisi:

24 seans neurofeedback'ten sonra: Aileler ve öğretmenler anksiyetede azalma, inatçılıktaazalma, yüksek özgüven, daha fazla empati, başarısızlığa tamammül de gelişme, sosyaletkileşimde artma, ağır duygu durum değişikliklerinde azalma gibi davranışlardageliş meler rapor etti. Bunun dışında, beş çocuğun ikisinde theta/beta oranı pozitif yöndedeğişti. 

150 Asperger ve 9 otistik spektrum çocuk da neurofeedback tedavisi sonrası averaj 9 puan IQ skorlarında artma tespit ettiler.[1]-[3]

 

[1] Thompson, L., Thompson, M., & Reid, A.(2010). Neurofeedback outcomes in clients with Asperger’s syndrome. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 35(1), 63–81.

[2] Strehla U, Kotchoubeya B, Martinetza S, Birbaumera N. (2011). Why Do Patients with Partial Epilepsy Improve Their IQ After Training to Self-Regulate Slow Cortical Potentials? Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience. Volume 15, Issue 3, pages 200-213

[3] Fleischman MJ, Othmer S.(2006). Case Study: Improvements in IQ Score and Maintenance of Gains Following EEG Biofeedback with Mildly Developmentally Delayed Twins. Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience. Volume 9, Issue 4, pages 35-46

bottom of page