top of page

Objektif Tanı Yöntemleri

Renkli Beyin Haritası / Z Değeri

beyin dalgalari beyin haritasi eeg biofeedback

 

EEG çekimi sonrası, beyin dalgalarını New York Üniversitesinin geliştirdiği F.D.A tarafından onaylı Nx-Link Veri Bankasında işleme koyduğumuz zaman diğer beyindalgalarıyla kendi yaş grubuna göre normal ile ve bazı hastalık grupları ile karşılaştırmayapıyoruz.  

 

Z skor denen hesaplama yöntemi ile normal olan yandaki barda görüldüğü gibi siyah(0.0) aralığına düşüyor. Normalden çok fazla artarsa +2 hatta +3 Z skor sarı ve beyazrenk, Normalden azalırsa mavi tonlarına doğru - 2 hatta - 3 Z skor olarak görüyorsunuz.

Karşılaştırdığımız hastalık grubuna girmezse data bankası bunu da belirtiyor. Hastalıkboyutunda olmasa bile beyin dalgalarında gördüğümüz disorganizasyon kişiyehuzursuzluk verebilir. O zaman yine Neurofeedback beyin egzersizini uygulamakgerekebilir. 

 

Hasta/Kişi istenen dalgayı yükseltip istenmeyen dalgayı düşürmeyi öğreniyor.

Renkli beyin haritası bizim için önemli bir referansdır. Hangi beyin dalgasını değiştirmesigerektiğini ve kişinin şikayetlerine uyan yerlerle örtüşmesini inceliyoruz.

Her 20 saatlik Neurofeedback seans sonrasında QEEG-Veri Bankası kayıtlması tekraredildiğinde ve diğer QEEG-Veri Bankalarıyla karşılaştırdığımızda değişikliklerianlayabiliyoruz.

 

Neurofeedback hastalarda yapılan kontrollü çalışmalarda hiçbir yan etkisi raporedilmeyen bir beyin egzersizidir.

bottom of page