top of page

Objektif Tanı Yöntemleri

QEEG Veri Bankası

eeg qeeg veri bankasi veritabani psikiyatri

QEEG Veri Bankası:

 

Şikayetleri anlamak için ön bir görüşme yapılarak sağlık problemleri, gerekirse okul, iş ve aile hayatı hakkında bilgi alınır.  

 

Daha sonra gerekli görülürse DIGITAL EEG (QEEG) çekimine geçilir.  

Beynimizin elektrik aktivitesinin çıkış yerinin beynin ak cevherinde (Thalamus'da) olduğunu ve gri cevherinde milyarlarca sinir hücresinin bu üretime birbirleri ile bağlantısıile katkısı olduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir.

QEEG’nin Data Bankası ile yapılan Nörometrik analizi, beyindeki elektriksel işaretlerebakarak birçok psikiyatrik hastalığa tanı konulmasında doktorlar için değerli bilgilervermektedir ve bütün QEEG değişkenleri z puanla hesaplanmaktadır; z puanı da o yaşgrubu için +/- 2’ye kadar standart sapma normal olarak kabul edilmektedir. Eğer standartsapma, normalden daha fazlaysa, bu nöropatoloji ve anormallik şiddetini belirler. 

 

Z puanlarını normalize edebilenler, Neurofeedback tedavisinden en fazlafaydalananlar olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir.  

Biofeeedback (EEG Biofeedback: Neurofeedback) yöntemine başlamadan önce BeyinEEG si dijital olarak kayıtlanıp, hangi bölgelerde düzenleme yapılması planlanır vetedavi sırasında veya sonrasında bu kayıtlamalar tekrarlanabilir. Amaç gereklidüzenlemenin olup olmadığını görmektir.  

QEEG Kayıtlaması:

Saçlı deriye yerleştirilen, içinde elektrotların olduğu bir bone ile beynin elektrik akımıdijital EEG (QEEG) ile bilgisayarlı ortamda kayıtlaması FDA onaylı 128 Hz dijital EEG ekipmanı ile kaydedilir. Uluslararası 10 20 sistemi ile elektrotlar bu bonenin içineyerleştirilmiştir. Bu çekimde, beynin Frontal, Central, Temporal, Parietal ve Occipital bölgelerinden elektriksel aktivite kaydı yapılır. Bir Saniyedeki hızına göre 4 çeşitelektriksel aktivite beynimiz tarafından üretilir.

Nörometrik Analiz Sistem:

QEEG sonuçları FDA (Amerika Besin ve İlaç Birliği ) onaylı NxLink, Neuroguide gibiNörometrik Analiz Sistemin de işleme sokulup teşhis desteklenir ve hastaların z puanlarıanormallikleri tespit edilir ve aileye rapor bildirilir.  

QEEG Uygulamalı Neurofeedback:

 

Düzenli devam edilmesi gereken neurofeedback eğitim seansları bundan sonra başlar. Yaklaşık 60 dakika süren bu seanslar haftada en az dört kere olmalıdır. Günlük seanslarınise daha faydalı olduğu bir gerçektir. Değişiklikler en erken 15-20 seanslar arasındagörülür, bazı vakalarda 20. seanstan sonra da görülebilir. Öğrenme pekiştirilebildiği takdirde pek çok hastada daimi fayda görülür.

bottom of page