top of page

Erişkin Psikiyatrisi

Epilepsi (Sara)

Epilepsi (Sara Hastalığı) Nedir?

 

Nörolojik hastalıkların en yaygın olanlarından biridir. Dünya üzerinde yaklaşık 40 milyon insanı etkilemektedir.Epileptik nöbet, kortikal sinirlerdeki anormal elektrik aktivitesidir.

epilepsi tedavi neurofeedback psikiyatri

Epilepsi Çeşitleri:

 

Epilepsi Nöbet aktivitesinin sınıflandırılması:

I- Kısmi epilepsi:
A. Basit kısmi (parsiyal) epilepsi nöbetleri (Bilinç bozulmamış)
1- Motor semptomlar
2- Somatosensory semptomlar
3- Otonomik semptomlar
4- Psikotik semptomlar


B. Kompleks kısmi(parsiyal) epilepsi nöbetleri ( Bilinç bir kısmı bozulmuş)
1- Başlangıçta basit kısmi nöbetler (Bilinç başlangıçta korunuyor)
2- Başlangıçta bilinç kaybı olanlar


II-Genel epilepsi nöbetleri
A. Klasik absence
B. Atipik absence
C. Miyoklonik nöbetler
D. Tonik nöbetler
E. Primer genel tonik-klonik nöbetler
F. Atonik nöbetler

Epilepsi Tedavisi:

 

Değişik Epilepsi Nöbet Tipleri için Uygun İlaçlar:

Basit ve Kompleks kısmi epilepsi nöbetler: Carbamazapine, phenytoin, phenobarbital, primidone, felbamate, gabapentin, valproate  

İkincil genel tonik klonik epilepsi nöbetler: Carbamazepine, phenytoin, valproate,phenobarbital, primidone, felbamate, gabapentin  

 

Primer genel epilepsi nöbetler:  Tonik-Klonik: Valproate, phenobarbital ; 

Klasik absence: Ethosuccimide, valproate; Atipik absence: Valproate, felbamate  

Myoklonik: Valproate, lonazapam ; Atonic: Valproate, felbamate 

Epilepsi İlaçsız Tedavisi Neurofeedback:

 

Neurofeedback’in epilepsideki etkisi Neurofeedback'in tarihi, bilimsel olarak bir şeyararken başka özel bir şey keşfetmenin en mükemmel örneğidir. 

Prof. Dr. Sterman’dan Hydrazinin (roketlerde, uzay mekiklerinde kullanılan yakıt) nasılepilepsi nöbeti oluşturabileceğinin araştırılması NASA tarafından istendi, Prof. Dr. Sterman’da kediler üzerinde Hydrazini denedi ve gördü ki bir grup kedi nöbetgeçirmiyor. 

 

1960' ların sonlarına doğru Sterman laboratuvarında yapılan araştırmanın bir parçasıolarak kedilere SMR (12 ile 15 Hz) arttırma öğretildi. Bu kediler, daha önce UCLA’dakiLaboratuvarda SMR beyin dalgalarını arttıran kedilerdi. Daha sonraki araştırmalargösterdi ki, kedilerde uygulanan SMR arttırma insanlara da uygulanabilir.  Sterman budalgayı sensorimotor ritim veya SMR olarak adlandırdı çünkü bu dalga beynin birkulaktan öbür kulağa olan kısmında sensorimotor şeridinde ölçülmüş ve bu dalgalarınhem duyusal hem de motor aktiviteyi yansıttığı tespit edilmiştir

 

Epilepsi hastalığı olan insanlara SMR dalgalarını arttırmaları öğretildi ve nöbetleriazaldı. 

 

1970’lerin başlarında yapılan deneylerde şöyle bir gözlem elde edildi: Epilepsiyle birlikteaynı zamanda hiperaktivite ve huzursuzluk gösteren vakalarda, SMR dalgası arttırıldığıtakdirde bu semptomların da azaldığı gözlemlendi. Bu konuda ilk bilimsel makale 1972 yılında basıldı.

Bu makale, 23 yaşında, 7 senedir genel tonik-klonik nöbet geçiren ve nedeni bilinmeyenbir bayanın sunumuydu. Ailede epilepsi vakası yoktu ve iki büyük merkez, lezyonunbölgesini tespit edememişlerdi. EEG, hiperventilasyona bağlı olarak 5-7 hz yavaşlığındadalga aktivitesi saptadı. Şimdiye kadar hiçbir ilaca cevap vermemesine rağmen, günde200 mg Dilantin ve 200 mg Mebarol kullanıyordu.

 

Hastanın gündüz nöbetlerinde, gözlerin sol lateral deviyasyonu ile birlikte alın kırışıyor, sağ kolunu sol dizine doğru indirip sol tarafa doğru bilincini kaybetmiş bir şekildedüşüyordu ve tonik klonik hareketler mevcuttu. Bu hadiseler çoğunlukla sabahın çokerken saatlerinde oluyordu.Yıllarca yapılan kayıtlar ayrıca bu hastanın her ay adetdönemine bağlı olmayan iki büyük nöbet geçirdiğini tespit etti.

Üç ay boyunca haftada iki kere neurofeedback eğitimiyle, SMR dalgasını arttıraraknöbetlerinin kesildiği görüldü. Yavaş dalgasında (theta) azalma (5-7) ve SMR dalgasında(11-15) artma tespit edildi. Bu hasta, tedavisinin sonunda artık ilaç kullanmıyordu venöbetleri kesilmişti. 

 

Daha sonra sürekli yapılan çalışmalar gösterdi ki ilaca bağlı olan epilepsi hastaları SMR arttırarak bu beyin eğitiminin faydasını görmüşlerdir. 

Epilepsi’de Neurofeedback Meta Analiz Çalışması:

 

2009 yılında Amerikan Psikiyatri Elektrofizyoloji Birliğinin A klas hakemli prestijli Clinical EEG and Neuroscience’ dergisinde Neurofeedback tedavisinin Epilepsi’de Meta-analiz çalışmalarının etkisini anlatan makale yayınlandı.

Neurofeedback tedavisinin Sar’a hastalığında başarı oranı yüzde 79-82 bulunmuştur.

Kanıta dayalı tıp (Evidence based) olarak kabul edilirliğini kesinlikledesteklemektedir[1]. 

Epilepsi Tedavi Rehberinde Neurofeedback Tedavisi:

 

NICE (2004) TEDAVİ REHBERİNE EPİLEPSİ’de BİOFEEDBACK İLAÇ TEDAVİSİ İLE BERABER YAPILABİLİR diye eklenmiştir.[2]

 

"Beynin İyileştirme Gücü" adlı kitabımda daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz.

 

[1] Tan G, Thornby J, Hammond DC, Strehl U, Canady B, Arnemann K, Kaiser DA.Meta-analysis of EEG biofeedback in treating epilepsy. Clin EEG Neurosci. 2009 Jul;40(3):173-9), (Nagai Y. Biofeedback and epilepsy. Curr Neurol NeurosciRep. 2011 Aug;11(4):443-50

[2] http://www.nice.org.uk/guidance/cg137/resources/guidance-the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-adults-and-children-in-primary-and-secondary-care-pdf

bottom of page