top of page

Pik Performans
Müzik - Salon Dansı

Ballroom Dancing Club

MÜZİK, SALON DANSI

Müzik performansı alfa/teta (A/T) neurofeedback ile geliştirildi. London's Royal College of Music öğrencileri rastgele seçilmiş, körlenmiş, kontrollü bir deneye dahil edildiler; burada temel olarak bir grup jüri önünde (çok stresli) performans sergilemek zorunda kaldılar, ardından alfa/teta neurofeedback, SMR, beta neurofeedbak, fiziksel egzersiz, Alexander Tekniği eğitimi aldılar.

Daha sonra tekrar performans sergilediler ve değerlendirildiler. Yalnızca alfa-teta grubu müzikal performanslarında gelişme kaydetti. (Egner ve Gruzelier, 2003) Birinci çalışmada Royal College of Music (Londra) den , 36 öğrenci (22 kız ve 14 erkek; ort. yaş = 20.9, SS = 1.36), ikinci çalışmada 61 öğrenci (43 kız ve 18 erkek, ort. yaş = 23.1, SS = 2.21) katılım için gönüllü oldu.

 

Yukarda bahsedilen Randomize, körleme, Plasebo kontrollü çalışmada neurofeedback,

müzik performansını kayda değer bir şekilde geliştirdi. (Egner T, 2003)

Benzer tasarımlı bir çalışma da, Alfa-teta neurofeedback'in müzik öğrencilerinde profesyonel olarak önemli performans iyileştirmeleri ürettiği gösterilmiştir. Bu çalışma, alfa-teta neurofeedback'i başka bir form olan Biofeedback: kalp atış hızı değişkenliği (HRV) biofeedback ve kontrol grup ile karşılaştırdı.

 

Yirmi dört balo salonu ve Latin dansçılar rastgele üç gruba ayrıldı, biri neurofeedback, biri HRV biofeedback alırken ve control gruba müdahale edilmedi. Öğrenciler daha önce bir parçayı seslendirirken ve geribildirim eğitiminden sonra videoya kaydedildi. Bu videolar daha

sonra uzman değerlendiricilere gönderildi. 

 

Katılan Müzisyenlerin zamanı (eğitim öncesi veya sonrası) ve eğitim grubu konusundaki videolar kör olduğu tespit edilen ekspertlere yollandı ve eksperler standart konservatuar derecelendirme ölçeklerinde sonuçları işaretlediler. Dans, antrenmandan önce ve sonra değerlendirildi. Biofeedback gruplarında verim iyileştirmeler arttığı bulundu, ancak kontrol grubunda artış olmadı. Alfa/teta geribildirim grubu, müzikal performanslarını iki dereceye kadar puanlarını (örneğin, daha düşük bir ikinci sınıftan birinci sınıfa) iyileştirdi, diğer gruplarda önemli bir değişiklik görülmedi. En çok performans sanat becerileri olumlu etkilendi ve EEG değişiklikleri kaygı azalmasıyla uyumluydu (Egner & Gruzelier, 2004a). Salon Dansı performansında kayda değer bir gelişme kaydedildi. (Raymond J, 2005)

Kaynakça:

Egner T, Gruzelier JH (2003) Ecological validity of neurofeedback: modulation of slow wave EEG enhances musical performance. NeuroReport, 14:1221–1224.

 

Raymond J, Sajid I, Parkinson LA, Gruzelier JH. Biofeedback and dance performance: a preliminary inves#ga#on. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2005 Mar;30(1):64-73. doi: 10.1007/s10484-005-2175-x. PMID: 15889586.

bottom of page