top of page

Pik Performans
Yöneticilerde Dikkat ve Konsantrasyon

dikkat konsantrasyon peak performans

Neurofeedback eğitimiyle    

 

dikkat, konsantrasyon,    

 

öğrenme,    

 

gevşeme,    

 

imgeleme (gözde canlandırma)    

 

gibi konularda çok hızlı ilerlemeler olur.   

 

Atletler, koçlar, spor psikologları kendileri için bu eğitimi kullanabilirler ve beyinlerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek hayallerine kavuşabilirler.   

 

NF ile Bilişin ve belleği geliştirmenin kayıt edilmiş sonuçları var  (Boulay,  Sarnacki,  Wolpaw, &    McFarland, 2011; Zoefel, Huster,& Herrmann, 2010, Angelakis et al., 2007)

 

Neurofeedback peak (doruk) performans eğitiminde de kullanılıyor (Vernon, 2005).

Kolej Öğrencileri:

 

Egner &Gruzelier, 2004, neurofeedback’in frekansa özgü bilişsel etkilerini buldu.

 

Kolej öğrencilerinde SMR arttırma onların algısal duyarlılıklarını geliştirdi ve ihmal hatalarını ve reaksiyon sürelerindeki değişkenliği azalttı.

 

Diğer öğrencilerde beta arttırma (15-18) yapıldığında reaksiyon sürelerindeki hız ve P300 olaya bağlı potansiyelleri amplitüdü arttı.

 

Daha sonraki iki çalışmada da hiç etki görmeyen kontrol bekleme listesi grupları vardı.

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ:

 

Vernon ve arkadaşları (2003), 32 tıp fakültesi öğrencisine ya SMR(12-15) aktivitesi arttırma ya da theta (4-7 Hz) aktivitesi arttırma yaparken yakın frekansları da azalttılar.

 

Yalnızca SMR arttıran grup EEG’lerini değiştirebildi ve semantik çalışma belleğini ve odaklanmış dikkatini geliştirdi.

 

Ancak theta arttıran grupta ne EEG’de değişiklik oldu ne de bilişsel performanları daha iyiye gitti.

 

 

Göz Mikro Cerrahisi Asistanları:

 

Çok ilginç bir kontrollü çalışmada SMR veya alfa ve beta beyin dalgası frekansı eğitimi gören Göz Mikro Cerrahisi asistanları, bekleme listesindeki grupla (tedavi görmemiş) karşılaştırıldı.

 

Sadece 8 seans SMR eğitiminden sonra Cerrah adayları

 

Ameliyat becerilerinde

 

Anksiyetelerinde kayda değer bir ilerleme göstermekle beraber

 

Ameliyat sürelerinde %26’lık bir azalma kayıt edildi.

 

(Ros, T., Mosely, M. J., Bloom, P. A., Benjamin, L., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2009). Optimizing microsurgical skills with EEG neurofeedback. BMC Neuroscience, 10, 10–87).

 

Sol hemisferde  yavaş kortikal potansiyelleri (YKP; < 1 Hz) neurofeedback ile, negatif ve pozitif yavaş kortikal potansiyelleri değişimleri üretmek için eğitildiğinde KARAR VERMEDE anlamsal, hızlanma ve yavaşlama görüldü (Pulvermueller, Mohr, Schleicert, & Veit, 2000).  Rasey et al. (1996) and Vernon et al. (2003) a göre YKP’lerini değiştiremeyenlerde bilişsel değişiklikler görülmedi.

 

Normal yaşlananlarda NF:

 

Brown Üniversitesindeki araştırmacılar 26 Normal yaşlanan kişide Neurofeedback tedavisinin olumlu etkisini Randomize kontrollü çalışma ile gösterdiler. İlk bulgularını 2009 yılında Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting Programında sundular.

 

(Festa, E.K., Heindel, W.C., Connors, N.C., Hirschberg, L., & Ott, B.R. (2009). Neurofeedback training enhances the efficiency of cortical processing in normal aging. Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting Program, A11, p. 41. supplement of the Journal of Cognitive Neuroscience).http://stresstherapysolutions.com/kb/entry/41/

 

Mexico ve Cuba’lı araştırmacılar 14 Normal yaşlanan kişide Neurofeedback tedavisinin olumlu etkisini Randomize Plasebo kontrollü  çalışma ile gösterdiler.

 

( Becerra J., Fern´andez T., Roca-Stappung M, D´ıaz-Comas L, Gal´an L., Bosch J, Espino M, MorenoA.J., Harmonya T. (2011). Neurofeedback in Healthy Elderly Human Subjects with Electroencephalographic Risk for Cognitive Disorder. Journal of Alzheimer’s Disease 28, 1–11).

 

Yaşlılarda Randomize kontrollü çalışma ile bilişsel işlevlerin artırılması gösterildi.

 

( Angelakis, E., Stathopoulou, S., Frymiare, J. L., Green, D. L., Lubar, J. F., & Kounios, J. (2007). EEG neurofeedback: A brief overview and an example of peak alpha frequency training for cognitive enhancement in the elderly. The Clinical Neuropsychologist, 21, 110–129.

bottom of page