top of page

Çocuk Psikiyatrisi

Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

 

Kimlerde Öğrenme Güçlüğü Vardır?

Birinci sınıfa başlayan IQ’su yüksek çocuğumuzun okuması bekleniyordu ancak okumayı. sökemedi. En önemli problemi disleksi, okuma öğrenme güçlüğü vardı. Bu da akademik başarısını etkileyecek en önemli zorluktu onun için. Özel eğitime ve yardıma ihtiyacı vardı. Ama yardım aldığı da söylenemezdi. Diğer çocuklar gibi performans göstermesini bekledikleri için üzerindeki baskı çok fazlaydı. Anlamak ve yapmak istiyor ama yapamıyordu. 

 

Bu zihin karıştırıcı problemi kendi de çözemiyordu. Neyse ki umut vardı ve bu problemi ailesi ve çevresi anlarsa ona yardım etmek daha kolay olurdu. Bunun için profesyonel bir yardım alması gerekiyordu. Birkere problem anlaşıldıktan sonra hem aile hem öğretmenler, hem de çocuğun kendisi bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

 

Eğer çocuğunuz aşağıda sıraladığımız problemlerden bir yada birkaçında problem yaşıyorsa onda Öğrenme güçlüğü olma olasılığı vardır;

 • Açıkça düşünme

 • Okunaklı yazma

 • Doğru bir şekilde tellaffuz etme

 • Okumayı öğrenme

 • Hesap yapmayı öğrenme

 • Şekilleri kopyalama

 • Olayları hatırlama

 • Yönergeleri takip etme

 • İşleri/eşyaları sıraya koyma

Ayrıca:

 • sık sık kafası karışıyorsa

 • sakarsa, dürtüselse, hiperaktifse

 • yolunu şaşırıyorsa

 • çabuk hayal kırıklığına uğruyorsa

 • isyankarsa

 • depresifse

 • çekingense

 • agresifse

Öğrenme güçlüğü zeka geriliği demek değildir.

Öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, konuşma, dinleme, düşünme, dili anlama ve matematik gibi geniş bir alanda öğrencilerin becerilerinin etkilenmesidir ve çocukların bilgiyi seçme, tutma ve ifade etmede problem yaşamalarıdır. 

Bu durumlar da çocuğun özgüveni zarar görüyor, aileler üzülüyor ve öğretmenler de allak bullak oluyor ve hayal kırıklıkları yaşıyorlar.

ogrenme guclugu disleksi tedavi neurofeedback psikiyatri

 

Öğrenme Güçlüğü Teşhisinde QEEG'nin Önemi:

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların EEG paternlerin de elektriksel düzensizlikler ve iyi fonksiyon etmeyen bir beyin görülüyor. 

New York Üniversitesi E.Roy John grubunun geliştirdiği FDA onaylı Nx-Link data bankasında QEEG kayıtlamasını incelediğimiz zaman yüzde 84.2 hassasiyet ve özgüllük ile Genel Öğrenme Bozukluğu olup olmadığına dair bize bilgi verebiliyor (Chabot, Merkin,Wood,Davenport & Serfontein ,1996).

Ortaya çıkan renkli beyin haritası bize problemli bölgeleri gösteriyor ve o problemli bölgeleri Neurofeedback tedavisi ile düzenleyebiliyoruz. Birçok klinisyen neurofeedback tedavisini Öğrenme Bozukluklarında kullanmaktadır (Othmer 1998).

 

Öğrenme Güçlüğü olan çocukların QEEG-Beyin haritalarında odaksal olarak yavaş beyin dalgalarına rastlamaktayız.

 

Beynin arka bölgesinde occipital lobda yani gelen görsel bilginin alındığı ve işlendiği merkezde, Wernicke alanında, sol kulağın arkasında; burada beyin kelimeleri anlamak için işler.

Broca alanında; beynin sol ön tarafında, kelimelerin ifade için biraraya geldiği alanda ve sensory motor alanda , düşüncelerin sözlü ifadeye dönüşebilmesi için konuşmanın işleme dönüştüğü yerde yavaş beyin dalgaları görülür.

 

Frontal lobda ise genellikle fazla alpha aktivitesi görülür. Beynimiz, frontal lobunu dışarıya odaklanabilmek ve dünyanın karmaşıklığını çözebilmek için kullanır.

 

Akademik başarısı zayıf olan çocukların beyin haritalarına baktığımız zaman frontal alpha dalgalarının çok yüksek olduğunu görebiliriz. 

Hızlı beyin dalgası frekansı olan beta, gelen bilgiyi durup düşünerek işlemeyi sağlar. Beta beyin dalgası bazı alanlarda ve genel olarak beyinde eksikse çocuk, sınıfta ve yaptığı işlerde, ödevlerde gerekli performansı gösteremez.

Çok yüksek alpha gibi çok yüksek beta da öğrenme güçlüğünde görülebilir. Bu da öğrenciyi depresif, isteksiz, saldırgan ya da hareketli yapabilir.

 

Beynimiz dış dünyayı algılayıp adapte olabilmek ve en iyi performansı gösterebilmek için kendi içinde konuşur. Koherens de beynin bu konuşmayı ne kadar etkili yapabileceğini gösteren EEG ölçümüdür. Beyin, bu işi yapabilmek için hızlı bir şekilde çeşitli yerlerine bağlanır.

 

Genelde ayrıntılı bir iş için 2 veya daha fazla özellikli alanlara bağlanması gerekir. QEEG’de çok fazla Koherens ölçülmesi, beynin iki veya daha fazla alanının birbiriyle iyi konuşamadığı ve bilgiyi etkili bir şekilde işleyip yürütemediğidir. Sonuç olarak da performansı günü gününe tutmaz. 

Koherens eksikliği de herhangibir işi yapabilmek için kortikal alanlara etkili bir şekilde bağlantıların sağlanamamasıdır. 

Öğrenme Güçlüğü olanlarda ya çok fazla Koherens ya da Koherens eksikliği görülür. 

 

Öğrenme Güçlüğünde Neurofeedback Tedavisi:

Doğru beyin dalgası analizi, problemli bölgeleri tespit etmemizi sağlar bu da neurofeedback tedavisinde bize rehberlik eder. 

 

Öğrenme bozukluğunda Fernandez et al. (2003) bir plasebo kontrollü çalışmada neurofeedback’in etkin bir tedavi olduğunu kanıtladı ve bu ilerlemeler iki sene takipte hala görülüyordu (Becerra et al., 2006).

Fernandez’in (Fernandez et al., 2007) ilave makalesinde öğrenme bozukluğu olan 16 çocuğu ele aldı ve neurofeedback’den 2 ay sonra anlamlı EEG değişiklikler kayıt etti ki plasebo grubuyla karşılaştırıldığında plasebo grubunda hiçbir EEG değişikliği görülmedi ve neurofeedback tedavisi grubundaki 11 çocuktan 10’unda akademik performansında objektif ilerlemeler görüldü. Plasebo grubunda ise sadece 5 çocuktan 1’inde ilerleme görüldü. 

 

Neurofeedback’in öğrenme güçlüğündeki önemini belgeleyen başka makaleler de yayınlandı (Orlando & Rivera, 2004; Tansey, 1991a; Thornton & Carmody, 2005).

Disleksik çocuklarla yapılan randomize kontrollü (Breteler, Arns, Peters, Giepmans, & Verhoeven, 2010) çalışma imlada anlamlı bir ilerleme kayıt etti ve Walker (2010a; Walker & Norman, 2006) 41 disleksi vakasında okuma becerisinde anlamlı gelişmeler gördü.

Walker’ın belgelediği ilk 12 vakada (Walker & Norman, 2006), 30 ila 35 seanstan sonra çocukların okuma becerileri en az iki sınıflık bir ilerleme gösterdi. 

 

Barnea, Rassis, ve Zaidel (2005) öğrenme bozukluğu olan çocuklarda, 20 seanstan sonra, okuma becerilerinde ilerlemeler saptadılar.

 

Neurofeedback eğitimi sonrası öğrenme güçlüğü olan çocuklarda 9 ila 13 puan arasında zeka puanının arttığı da yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 

 

Öğrenme Güçlüğünden Korkmayın Geç Kalmaktan Korkun! 

Öğrenme güçlüğü bir üst sınıfa geçen çocuklarda zamanında tespit edilip etkili yöntemlerle tedavi edilmezse IQ skorlarında düşmeye neden olabilir.

 

Learning Disabilities & neurofeedback Araştırmaları

 

Linden M, Habib T, Radojevic V (1996).A controlled study of the effects of EEG biofeedback on cognition and behavior of children with attention deficit disorder and learning disabilities.  Biofeedback and Self Regulation, 21, 35-49.  

Othmer S, Othmer SF, & Marks C (1991). EEG Biofeedback Training for Attention Deficit Disorder, Specific Learning Disabilities, and Associated Conduct Problems. 

Tansey, M.A. (1985). Brainwave signatures an index reflective of the brain's functional neuroanatomy: further findings on the effect of EEG sensorimotor rhythm biofeedback training on the neurologic precursors of learning disabilities. International  Journal of Psychophysiology, 3, 85-99.

Lubar, J.F. (1985). EEG biofeedback and learning disabilities. Theory Into Practice, 24, 106-111.

Spectral analysis of EEG differences between children with and without learning disabilities. Lubar JF, Bianchini KJ, Calhoun WH, Lambert EW, Brody ZH, Shabsin HS (1985). J Learn Disabilities, 18 , 403-8.

EEG sensorimotor rhythm biofeedback training: some effects on the neurologic precursors of learning disabilities.  Tansey MA (1984). Int J Psychophysiology, 1 , 163-177

Fenger, TN (1997).Visual-Motor Integration and its Relation to EEG Neurofeedback Brain Wave Patterns, Reading, Spelling, and Arithmetic Achievement in Attention Deficit Disorders and Learning Disabled Students.

Cunningham MD & Murphy PJ (1981). The effects of bilateral EEG biofeedback on verbal, visual-spatial & creative skills in learning disabled male adolescents. Journal of Learning Disabilities, 14, 204-208.

Othmer S & Othmer SF (1989)EEG Biofeedback Training for Hyperactivity, Attention Deficit Disorder, Specific Learning Disabilities, and Other Disorders . 

Fernandez, T., Harare, W., Harmony, T., Diaz-Comas, L., Santiago, E., Sanchez, L., Valdes, P. (2003). EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children. Clinical Electroencephalography, 34, 145–150.

Fernandez, T., Harmony, T., Fernandez-Bouzas, A., Diaz-Comas, L., Prado-Alcala,R. A., Valdes-Sosa, P., Garcia-Martinez, F. (2007). Changes in EEG current sources induced by neurofeedback in learning disabled children. An exploratory study. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 32, 169–183.

Becerra, J., Fernandez, T., Harmony, T., Caballero, M. I., Garcia, F., Fernandez- Bouzas, A., Prado-Alcala, R. A. (2006). Follow-up study of learning-disabled children treated with neurofeedback or placebo.

Orlando, P. C., & Rivera, R. O. (2004). Neurofeedbck for elementary students with identified learning problems. Journal of Neurotherapy, 8(2), 5–19.

Tansey, M. A. (1991b). Wechsler (WISC–R) changes following treatment of learning disabilities via EEG biofeedback in a private practice setting. Australian Journal of Psychology, 43, 147–153.

Thornton, K. E., & Carmody, D. P. (2005). Electroencephalogram biofeedback for reading disability and traumatic brain injury. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 14(1), 137–162.

Walker, J. E., & Norman, C. A. (2006). The neurophysiology of dyslexia: A selective review with implications for neurofeedback remediation and results of treatment in twelve consecutive cases. Journal of Neurotherapy,10(1), 45–55.

Walker, J. E.(2010a, Fall).Case report: Dyslexia remediated with QEEG-guided neurofeedback.NeuroConnections, p. 28.

Breteler, M. H. M., Arns, M., Peters, S., Giepmans, I., & Verhoeven, L. (2010). Improvements in spelling after QEEG-based neurofeedback in dyslexia: A randomized controlled treatment study. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 35(1), 5–11.

Barnea, A., Rassis, A., & Zaidel, E. (2005). Effect of neurofeedback on hemispheric word recognition. Brain & Cognition, 59, 314–321.

Kliniğimizde İyileşen Bir Çocuğumuz:

Şikayetleri: 

7 yaşında ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız çocuğunun kliniğe getirilme sebebi zor algılama, çabuk unutma ve agresiflikti. Şikayetleri bir seneden beri artan kızlarının öğrenmeye istekli olduğu halde bir takım şeyleri öğrenirken zorlandığı ve öğrendiklerini birkaç gün sonra unuttuğu ve sanki daha önce böyle bir şey öğrenmemiş gibi hatırlamadığı belirtildi.

Dikkati ve konsantrasyonu düşük olan, derste sıkılan ve konsantrasyonunu 5-10 dakika sürdürebilen çocuğun ders sırasında konuşmadığı fakat zaman zaman konuşulana cevap verdiği, hayal kurup kurmadığının bilinmediği, karalama yapmadığı, elinde silgiyle oynadığı ve bu yüzden elinin terlediği ve zaman zaman sıradan kalem silgi düşürdüğü öğrenildi. Agresifliği olan ve kızdığı zaman sadece bağıran ("Bana ne ben bir şey yapmıyorum") kızlarının uykusunda bir problem olmadığı, akşam 21.00'de yatıp sabah 07.30'da dinç bir şekilde kalktığı ve gün içerisindeki enerjisinin iyi olduğu ifade edildi.

Eve gelince zaman zaman ödevi olduğunu belirten, zaman zaman kendi başına derse oturan ve harfleri (a, e, i, r, u, k, t, l, m) yeni öğrenmeye başlayan çocuğun harflerin seslerini çıkarma ve sesleri birleştirmede ve telefon numaralarını öğrenmede zorlandığı anlatıldı.

T harfine TIT, L harfine LI dediği ve E harfini ve 7 rakamını ters yazdığı belirtildi.

Arkadaş iletişimi kötü olmayan yalnızca ilişkinin başlangıcında zorlanan ve kendini ifade edebilen kızlarının kendi kendine gülmesinin olduğu fakat yalnızken ve bir eylem yokken gülmediği, annesi neden güldüğünü sorduğunda ise annesinin hareketlerine güldüğünü söylediği aktarıldı. Ayrıca, gündüzleri altına çişini kaçırıyordu.

Doğum Öncesi ve Sonrası Hikayesi:

Annesinin doğumunda ve hamilelik sürecinde bir problem yaşamadığı, sezeryanla dünyaya geldiği,  ancak süt emmediği belirtildi. İki kez yataktan düştüğü belirtildi.

Kullandığı İlaçlar:

Ketotifen içerik maddeli, Oneair zxyzal ve bunlar dışında 2 farklı astım ilacı daha kullanan 

 

Aile Hikayesi:

Çocuğun, babasında da unutkanlık olduğu öğrenildi.

 

Psikiyatrik Hikayesi:

Ailesi daha önce kızı için psikiyatrik yardım almadığını, bir akrabasının tavsiyesi ile ilaçsız neurofeedback tedavisinden yararlanmaya geldiklerini anlattı.

 

İSTENEN TETKİKLER:

Öğrenme Güçlüğü, Disleksi olduğu düşünülen çocukta 

-QEEG, 

-TOVA, 

-WISC-R, 

-C.A.T ve Louisa-Düss, ve 

Laboratuar testleri istendi.

 

TOVA Testi:

Görsel ve İşitsel uyarılarda 22 dakika sabırla dikkatini verebildiğini gösteriyordu. Aile çocuklarının dikkatinin normal olmadığını söylüyorlardı. Halbuki testde dikkat problemi bulamadık. 

 

Olasılıkla bu çocuğun motivasyonu düşüktü ve normal olan dikkatini kullanamıyordu. Ama aile ve öğretmen bize gelmeden önce dikkat eksikliği olduğunu düşünüyordu.

QEEG Kayıtlaması:

Yapılan ilk görüşmeden sonra çocuğun beyin elektriksel aktivite düzensizliklerini belirleyebilmek ve Neurofeedback uygulanacaksa QEEG uygulamalı Neurofeedback çalışmalarını tespit etmek için QEEG'si çekildi. 

 

QEEG'sini Nörometrik analiz sisteminde kendi yaşıtlarıyla karşılaştırdığımızda Öğrenme zorluğu yönünde bulgu verdi, dikkat eksikliği bozukluğu bulgusu yoktu.

WISC-R Testi:

Yaşıtlarına göre durumunu anlayabilmek için WISC-R istendi, buna göre 

Sözel Test IQ Puanı 89, 

Performans Test Zeka puanı 81 ve 

Tüm Test Zeka Puanı 84 olarak belirlendi (1980 Türk normlarına göre). 

 

Sözel ve Performans testleri puanları arasında 8 puanlık fark bulundu, alt testleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

C.A.T. ve Louisa-Düss:

Kızlarının iç dünyası ile ilgili bilgi edinmek amacıyla yapılan C.A.T ve Louisa-Düss testlerine bakıldığında; hikayelerinde aile kavramı görülmeyen çocuğun kendisinin aileden dışlandığını hissettiği, kardeş kıskançlığı duymadığı ve olanaklarını kardeşiyle paylaşmaktan sıkıntı duymadığı görüldü. 

 

Kendini babasının yanında görmekle birlikte babası için önemli olmadığını ve babasının onu görmezden geldiğini düşünmekte, annesini ise zayıf ve korunması gereken bir figür olarak algılamaktadır. Anneye karşı boyun eğici olmadığı, otorite figürü olarak babasını gördüğü görüldü. 

 

Anne ve babanın yakınlığının çocuğa sıkıntı verdiği ve bu yüzden agresif davranışlarda bulunduğu, ebeveynlerini paylaşmaktan ziyade ilgi beklentisi içinde olduğu, zaman zaman ebeveynlerinden nefret ettiği ve bundan suçluluk duyduğu, aile içinde sıkıntılar olduğu ve anne-babanın birbirleriyle olan diyaloglarının çocuğu etkilediği görülmektedir. 

 

Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yaşadığı, yeme ile ilgili sorunları olabileceği, yoğun agresyonu ve yalnız kalma, terk edilme gibi korkuları olduğu ve çok zor durumlarda regresif (gerileme) olabileceği ancak özgüveni geliştiği için zor zamanlarda bir şekilde durumdan kurtulacağını düşündüğü görüldü.

 

Hikayelerinde aile kavramı görülmeyen çocuğun kendisinin aileden dışlandığını hissettiği bilgisi onun bilinçaltında nasıl hissettiği ile ilgiliydi.

Neurofeedback Tedavisi Uygulaması:

 

9 saat Neurofeedback seansından sonra: Yapılan görüşmede bir değişiklik olmadığı, algılamada zorlandığı, öğrenme isteği olduğu fakat öğrenemediği, öğrendiklerini de unuttuğu belirtildi. Derse katılan ve derste silgiyle oynamaya devam ettiği, dikkat ve konsantrasyonunun düşük olduğu ifade edildi. Eve gelince zaman zaman ödevi olduğunu söylediği ve dersin başına kendi kendine oturmadığı belirtilen çocuğun annesi ile 15 dakika çok iyi ders çalıştığı ve çalıştıklarını öğrendiği fakat 15 dakika sonra performansının düştüğü ve 15 dakika sonra dersin başına tekrar oturunca 15 dakika önce öğrendiklerini hatırlamada zorluk çektiği belirtildi. 

 

Harfleri tek tek tanıyabilen ve heceleri yeni yeni tanımaya başlayan çocuğun artık E harfini ve 7 rakamını ters yazmadığı, 1 ile 20 rakamları arasındaki sayıları tanıyabildiği ve çift basamaklı rakamları okuyabildiği, sorulunca ev adresini ve telefonunu söyleyebildiği fakat annesinin cep telefonu numarasını ezberleyemediği eklendi. 

 

Kendini ifade etmede bir problem yaşamayan çocuğun isteklerine "hayır" denince onu "evet" dedirtmeye çalıştığı çalıştığı fakat ailenin kararlı olması ile bunu değiştiremediği için çok kolay bir şekilde ağladığı belirtildi.

Sinirliliği 2 - 3 dakika süren ve kızdığı zaman bağırıp küsen çocuğun söz dinlemediği ve "niye ben yapıyorum bunu" diye sorduğu söylendi. 

 

Uyku problemi olmayan çocuğun sabahları dinç kalktığı paylaşıldı.

 

20 saat Neurofeedback seansından sonra: Yapılan görüşmede,10 saat NF seansından sonra okul başarısının kademe kademe arttığı, sınavından önceden 0, 1, 2 alırken şimdi 2, 5 aldığı, algılamada hala zorlandığı, öğrenme isteğinin olduğu ve artık öğrenmeye başladığı fakat hâlâ öğrendiklerini unuttuğu belirtildi.

 

Öğretmeninin değişiklikleri "Öğrencime sanki sihirli bir değnek değdi" şeklinde ifade ettiği, onun derse katıldığı, heceleri okuyabildiği, 1 ile 40 arasındaki sayıları tanıyabildiği, çift basamaklı rakamları okuduğu, okurken kelime atlamadığı, E harfini ve 7 rakamını ters yazmadığı ve kendini ifade edebildiği ancak derste hala silgi ile oynadığı, kalem ve silgiyi yere düşürdüğü, hayal kurduğu, okurken kelimelerin sonunu kesebildiği ve bazen kelimeleri tersten okuduğu (mesela "OT" kelimesini "TO" diye okuduğu) belirtildi.

Okuldan eve geldiğinde ödevi olduğunu söylemediği, sabah okula giderken veya gece yatarken ödevi olduğunu söylediği, kendi başına derse oturmadığı, anne ile 15 dakika ders çalıştığı ve anneyle çalışırken artık 15 dakika sonra öğrendiklerini unutmadığı eklendi. 

 

Uyku problemi olmayan ve sabahları dinç kalkan çocuğun 10 saat NF seansından sonra son birkaç gün hariç gündüzleri her gün çiş kaçırdığı ve sürekli acıktığı fakat aşırı bir iştahının olmadığı dile getirildi. 

 

Sinirlendiğinde bağırması, küsmesi ve ağlamasıdevam ediyordu. Okulda eşyalarını hala unutuyordu.

 

30 saat Neurofeedback seansından sonra: Bitiminde yaklaşık 1 aylık tedavi sonrası yapılan görüşmede, okul başarısının arttığı, not ortalamasının 5 olduğu, derse katıldığı, ders sırasında hayal kurmadığı, silgi ile oynamasının azaldığı, kendini daha iyi ifade ettiği, harfleri ters yazmadığı, tersten okumasının kalmadığı, okurken kelime sonlarını kesmesinin azaldığı, 1 ile 40 rakamları arasında yazabildiği, çift basamaklı rakamları ve heceleri okuduğu, gazete okuduğu ancak ders sırasında kaleminin ve silgisinin düştüğü ve evde kendi başına derse oturmadığı belirtildi. Unutkanlığı kalmayan çocuğun artık eve gelince sorulmadan ödevi olduğunu söylediği, annesi ile 60 dakika ders çalıştığı ve öğrendiklerini unutmadığı eklendi.

Akşam 20.30'da yattığı fakat son 2 - 3 gündür 1,5 saat sonra uykuya dalabildiği, deliksiz uyuduğu ve sabah 07.30'da dinç bir şekilde kalktığı ifade edilen çocuğun unutkanlığının kalmadığı, sürekli acıktığı ama iştahının normal olduğu ve gündüz çiş kaçırmasının da bittiği dile getirildi. 

Sinirlenmesi çok azalan ve artık kızdığı zaman ağlamayan, küsmeyen ve bağırmayıp söz dinlediği, her şeye itirazla başlamasının ve "hayırı" "evet" yapma çabasının çok azaldığı, çabaladığında kazanamadığı, istediği olmayınca artık ağlamadığı ve artık kolay ağlamasının kalmadığı ifade edildi.

 

40 saat NF seansından sonra: Yapılan görüşmede karnesinde Türkçe dersinin 4 diğerlerinin 5 olduğunu, derste nadiren konuştuğu, kalem ve silgi düşürmediği, silgi ile oynamadığı, hayal kurmadığı öğrenildi. Ayrıca harfleri ters yazmadığı, heceleyerek gazete okuduğu, kelimeleri tersten okumadığı ve okurken kelimelerin sonunu çok az kestiği, 1 - 40 arasında rakamları yazdığı ve çift basamaklı rakamları okuyabildiği ve kendini ifade edebildiği belirtildi. Okuldan eve geldiği zaman ödevi olduğunu söylediği, kendi başına pek derse oturmayıp annesi ile birlikte 60 dakikadan fazla ders çalıştığı ve öğrendiklerini unutmadığı eklendi.

Akşam 21.30'da yatıp sabah 07.30'da dinç kalkan çocuğun sinirliliğinin azaldığı, kızdığı zaman bağırmadığı, ağlamadığı fakat zaman zaman küstüğü ancak küstüğü zaman bunun çok kısa sürdüğü ifade edildi.

Unutkanlığı, "hayırı" "evet" yapma ısrarı ve her işe itirazla başlaması çok az olup artık kendini savu-nabildiği, söz dinlediği dile getirildi. Çocuğun gündüz çiş kaçırmadığı, iştahında bir problemi olmadığı ve yemek seçmediği belirtildi. Sorunları ortadan kalkan kızlarının kontrole gelmesi planlandı.

Tedavi boyunca özel eğitim almadı.

Neurofeedback tedavisinin dislekside etkili olduğunu bir kere daha görmüş olduk.

QEEG Düzelmesi: Tedavi öncesi relative alpha frontocentralde normalden fazla artmış, relative beta pariyetal-temporalde artmış ve ayrıca central alpha ve beta hipercoherence bozukluğu izlendi. Tedavi sonrası relative beta normalize oldu beta hipercoherence bozukluğu azaldı.

 

TOVA Düzelmesi: Görsel testi tedavi öncesi ve sonrası normal. Dikkat Eksikliği bozukluğunu desteklemedi. Tedavi öncesi İşitsel TOVA testi iletim Hızı ilk 5 dakikada normalin altındayken tedavi sonrası normal oldu.

 

Kontrol: 4 ay sonraki kontrolde her şeyin çok daha da iyi olduğunu öğrendik.

bottom of page