top of page

Objektif Tanı Yöntemleri

Beyin Dalgaları ve QEEG

beyin dalgalari qeeg neurofeedback psikiyatri

EEG (Elektroensefalograf) beyinde değişik frekanstaki beyin dalgalarını ölçer. Elektrotlar deride spesifik yerlere, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek ve kaydetmek için yerleştirilir.   

Frekans bir saniye içinde bir dalganın kaç defa tekrar ettiğidir.

 

Radyonuzda istasyon değiştirdiğiniz andaki frekansla kıyaslayabilirsiniz. Bu frekanslar yetersiz, fazla ya da bulunması zor olduğu zaman zihinsel performansımız sıkıntı çekebilir.   

Amplitude, beynin meydana getirdiği elektriksel aktivitenin gücünü temsil eder.   

Beyin dalgası aktivitesinin volume ya da şiddeti mikrovoltla ölçülür. 

  

Raw EEG çoğunlukla frekans bantlarıyla tanımlanır. Beynimizde gamma,alfa-beta-smr-delta-theta dalgaları mevcuttur.

Beyin dalgaları, canlı beyinde nörokemikal aktivitenin yarattığı düşük frekanslı elektriksel aktivitedir. 

Bilim adamları, beyin dalgalarını belli 5 başlıkta tanımlamışlardır.

GAMMA 30 Hz’den büyük,

BETA (13-30 Hz) ,

ALPHA (8-12 Hz),

THETA (4-8 Hz) VE DELTA (4 Hz’DEN küçük)   

Delta (0.1 –3 Hz)  

Örneğin : Beynimiz “etkin” zeka için 13 Hz (yüksek alpha ve düşük beta) kullanır.

Sıklıkla, öğrenme güçlüğü ve dikkat problemleri gösteren bireylerde beynin belli bölgelerinde, birbirini izleyen işleri ve matematik hesaplarını yapmaktaki beceriyi etkileyen 13 Hz aktivitede eksiklik görülür.  

 

BEYİN DALGA FREKANSLARI    

Delta (0.1 –3 Hz)

   

En düşük frekanslar deltadır. 4 Hz’den düşüktür ve derin uykuda görülür ve bazı anormal süreçlerde aynı zamanda “empati hali” hissedildiğinde delta dalgaları bilinçaltı düşünceyi yansıtır. 1 yaşa kadar olan bebeklerde dominant ritimdir ve uykunun 3. ve 4. evresinde bulunur.    

Amplitude en yüksek ve en yavaş dalgadır. Fiziksel dünyadaki farkındalığımızı azaltmak için delta dalgalarını arttırırız. Aynı zamanda bilinçaltı düşüncelerimize delta dalgaları vasıtasıyla ulaşırız.

  

Performans arttırmak isteyenler delta dalgalarını azaltır ve yüksek odaklanma ve peak performans (yüksek performans)elde edilir.   

Ancak, Dikkat Eksikliği teşhisi konmuş bireyler odaklanmaya çalıştıklarında delta dalgalarını düşüreceklerine arttırırlar. Uygun olmayan delta dalgaları odaklanmayı ve dikkati ciddi bir şekilde kısıtlıyor. Sanki beyin sürekli uykulu bir devreye kilitlenmiş gibidir.   

Başka bir açıdan delta dalgasını tanımlarsak; araba kullanıyorsunuz ve araba 1. viteste. Bu vitesle çok hızlı gidemezsiniz.Yani delta 1.vitesi temsil ediyor.  

· Theta dalgaları : (Saniyede 5-7 devir), yavaş beyin dalgaları, gündüz hayal kurarken ve alacakaranlık durumunda ve derin rahatlama sırasında görülür. Dikkat, konsantrasyonu bozan, hayal kurduran bir dalgadır.

· Alpha dalgaları : (Saniyede 8-12 devir),bilinçli olarak rahat hissedilen durumlarda görülen beyin dalgalarıdır.

· SMR (Sensorimotor rhythm) dalgaları : (Saniyede 12-15 devir), odaklanıldığı sırada görülen beyin dalgalarıdır.

· Gamma dalgaları : 36-44 Hz arasında ölçülür ve beynin her tarafında bulunan tek frekans band grubudur.

Uyku dalgası deltayı ve hayal kurma dalgası thetayı uyanıkken çektiğimiz QEEG-Veri Bankası'nda gördüğümüz takdirde ya da Alpha, SMR ve Beta dalgalarımızı olması gereken bölgelerde görmediğimiz takdirde Neurofeedback tedavisiyle, beynin çeşitli bölgelerinde bu dalgaları düşürüp yükseltmeyi hastaya/kişiye öğretebiliyoruz.

bottom of page