top of page

Sporda Pik Performans
Atıcılık

 

Rostami ve ark., (2012) Sport Performans-Neurofeedback'i beta ve alfa ritimleri ile birleştirerek 

uyguladı. Antrenman sonrası Tüfek atış sonuçlarının ortalaması kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

önemli ölçüde atışlarının geliştiği bulundu. Benzer şekilde, Gong ve ark. (2020)

sensorimotor ritmin (SMR) etkilerini ) Alfa Sport Performans-Neurofeedback ile Sport Performans-

Neurofeedback olarak tüfek atışında karşılaştırdı. Ortalamanın SMR Sport Performans-Neurofeedback'e 

katılan amatör atıcıların atış sonuçlarının önemli ölçüde iyileşmişti, ancak alfa Sport Performans-

Neurofeedback ile atış sonuçları azalmıştı.

 

bottom of page