top of page

Erişkin Psikiyatrisi

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları:

kisilik bozukluklari tedavi neurofeedback psikiyatri

 

Uzun dönemli, şiddetli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarıyla karakterize olmuşzihinsel bozukluklar sınıfıdır. Kişilik bozukluklarının tanımlanması ve kategorizeedilmesi zordur. Kökeni genetik veya çevresel olabileceği gibi, hem genetik hem de çevresel olabilir.

 

Kişisel bozuklukların tanımında kişinin içinde bulunduğu kültürel ve sosyal ortam çokönemlidir. Bir durumun kişilik bozukluğu olarak teşhis edilmesi için kişisel ve/veya sosyal yaşamında önemli oranda sıkıntı ve bozukluğa yol açacak bir davranış düzeni bulunmalıdır.

  

Kişilik bozuklukları çok çeşitlidir. Ancak hepsinin sergilediği ortak yan, dış dünyanıntaleplerini ve sınırlamalarını kabul etme yeteneğinin noksanlığıdır. Bu bozukluklarkişinin davranışlarını, günlük yaşantısını, aile veya işteki ve sosyal yaşamında tanıdığıinsanlarla ilişkilerini etkiler.  

Bir kişiye kişilik bozukluğu teşhisi konulmadan önce, doktorların kişilik bozukluğudeğişiklikleri araştırmaları ve bulunmadığını belirlemeleri gerekir. Çoğunlukla kişilikbozukluğu olanların çocukluk döneminde duygusal problemleri olmuştur.  

Kişilik bozukluğu bulunanlardan ancak beşte biri psikiyatrik destek ve tedaviistemektedir. Çoğu, evlilikte, düzgün bir iş hayatı yürütmekte ve arkadaşlıklarında, uzunzaman devam ederken zorluklar yaşar.  

Kişilik bozukluğu olan kimseler ekseriyetle problemlerinin sebebinin farkında değillerdir. Kendi davranışları ve düşünceleri yüzünden başkalarını suçlarlar. Tedavi genelliklepsikoterapi yoluyla yapılır. Ancak arada sırada ilaç kullanılır. Terapinin anahtarı güvenduyulan bir ilişki kurabilmektedir. Tedavi uzun sürebilir ve zorlu olabilir.

Neurofeedback Tedavisi Umut Veriyor

 

Kişilik Bozukluklarında QEEG Kılavuzluğunda Neurofeedback Tedavisi: 13 VakaÇalışmamızı Clinical EEG and Neuroscience bilimsel hakemli dergide yayınlandı. [1]

Yaşları 19 ile 48 arasında olan hiçbiri ilaç veya uyuşturucu kullanmıyan 13 anti sosyalkişilik bozukluğu olan hastaya (9 erkek, 4 kadın) uyguladığımız ilaçsız Neurofeedback tedavisi uyguladık. Neurofeedback sistemiyle vakaya göre 80-120 seansta tamamlanacakşekilde 30 dakikalık neurofeedback seansları uygulandı. 13 hastanın 12’si SA-45 soruformları, MMPI, T.O.V.A. ve qEEG/NxLink veritabanı (Nörometrik analiz) sonuçları vehasta/aile üyeleriyle konuşma yoluyla belirlendiği şekilde önemli düzelme gösterdi.

Neurofeedback gelecekte kişilik bozukluklarının tedavisi hakkında psikiyatristler vepsikologların görüşlerini değiştirebilir.

Bu çalışma Antisosyal kişilik bozukluklarında Neurofeedback tedavisinin pozitif etkileriiçin ilk kanıtları sağlamaktadır. Kontrollü başka çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Surmeli T, Ertem A.QEEG guided neurofeedback therapy in personality disorders: 13 case studies. Clin EEG Neurosci. 2009 Jan;40(1):5-10.

Kişilik Bozuklukları Bilimsel Yayınlar
bottom of page