top of page

Pik Performans
Yöneticilere Pik Performans

peak performans psikiyatri pik performans psikiyatrist tedavi

Pik Performans nedir?  

 

Performans hem doğal yetilerimize hem de zihnimizin net, kararlı ve odaklanmış olmasına bağlıdır.  

 

Atletler, sanatçılar, öğrenciler ve yöneticilerin ortak amacı performanslarının en iyisini ortaya koymaktır.  

 

Önemli olan bu performansı sürdürebilmektir.  

 

Peak performans, zihnimizin başka bir işle meşgul olmasını engelleyip, tüm dikkatimizi yaptığımız işe odaklayabilmektir.  

 

Peak Performans Neleri Hedefler?  

 

Stres kontrolü sağlamak.  

 

Anksiyeteyi azaltarak doğru karar vermeyi sağlamak.  

 

Dikkat ve konsantrasyonu arttırmak.  

 

Odaklanma ve hedef belirlemelerini arttırmak.  

 

Hafızayı güçlendirmek.  

 

Planlama yapma ve organizasyon yeteneklerini geliştirmek.  

 

Karar verme mekanizmalarını sağlıklı ve yerinde kullanabilmek.  

 

Aniden parlamadan sabırla olaya müdehale edebilmeyi sağlamak,  

 

Böylece beyinlerinin performansını arttırarak, en verimli şekilde kullanılacak hale gelmesini sağlamak.

 

 

İş Dünyasında Performans Arttırma

 

Fortune 500 Company,  

 

Liderlik Gelişimi Programı kapsamında 2004 yılında Peak Performans Merkezi kurdu. 

 

Bu merkez, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük performans geliştirme merkezi olan, West Point Askeri Akademisi bünyesinde 1989 yılında Louis Csoka tarafından kurulan ‘Geliştirilmiş Performans Merkezi’ model alınarak kurulmuştur. Fortune 500 Company Peak Performans Merkezi’nin kurucusu yine Louis Csoka’dır. 

 

Uluslar arası şirketin 23 üst düzey yöneticisine (CEO ve yönetim kurulu üyeleri dahil olmak üzere) dikkat ve konsantrasyonu arttırmak üzere yapılan 20 seanslık EEG eğitimi öncesi solunum, EMG ve deri iletkenliği eğitimi verildi. Eğitim öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldı. 

 

Programın verdiği cevap olağanüstü pozitifti. Çok kritik ve önemli toplantılara katılma becerilerinde, çalışanlarla yaptıkları performans değerlendirme toplantılarında ve olağanüstü sunumlar gerçekleştirmelerinde, anlamlı ve göze çarpan bir biçimde ilerleme kaydedildi. Aynı üst düzey yöneticiler kendi istekleri doğrultusunda daha fazla seans yapmak üzere tekrar merkeze geldiler ve beraberlerinde 39 üst düzey yöneticiyi daha getirdiler. Daha sonra “Harvard Business Review” için makale yazdılar. 

 

Beyin eğitimi sonrası yapılan değerlendirmelere göre katılımcıların gözlenebilir davranışlarında ve performanslarında ölçülebilir derecede değişiklik kaydedildi. Odaklanmış konsantrasyonda % 70’e yakın bir oranda artış gözlendi. 

 

Aynı zamanda ticari faaliyet sonuçları da gelişmelerin gözlenmesi açısından ayrıca takip edildi ve verilerin sonuçları katılımcıların performanslarındaki artışı doğruladı 

 

 

Peak Performans Eğitiminden Neler Kazanacaksınız? 

Konsantrasyonda artma 

Dikkatte artma 

Kolay karar verme 

Hata sayısında azalma 

Yaratıcılıkta ilerleme 

Etkili hafıza 

Daha hızlı öğrenme 

Strese karşı dayanıklılığın artması 

Üretkenliğin artması 

Duygusal zekanın gelişmesi 

Daha hızlı ve yoğun gevşeme, rahatlama 

İyi bir akıl/vücut bütünlüğü 

Kendini iyi hissetme 

Kaygı ve korkuda azalma 

Daha fazla kendine güven 

Özdenetimin gelişmesi 

Farkındalığın gelişmesi 

 

 

Hangi Durumlarda Neurofeedback ve Biofeedback Fark Yaratır? 

 

Önemli toplantılar 

Konuşma yapma 

Performans 

Rekabet 

Sınavlar 

Çalışmalar 

Projeler 

Analizler 

Yaratıcı aktiviteler 

Karar verme 

Stresli çalışma ortamı 

Kritik durumlar 

Aşırı iş yüklemesi 

Sosyal ilişkiler 

Kişisel gelişim

 

 

Peak Performansın Kurumlara Faydası Nedir?

 

 Çalışanların bilişsel işlevlerinin seviyesini yükseltmek ve hep o seviyede kalmasını sağlamak. 

Daha iyi iş alışkanlıkları geliştirmesini sağlamak.

Stresi azaltarak strese bağlı bir çok sağlık problemini azaltmak ve böylece strese bağlı gelişen sağlık problemlerinden dolayı iş gücü kaybını azaltmak..

Başlanılan işi efektif bir şekildebitirmeyi öğrenmek 

Hatasız veya en az hatayla iş yapmak.

Sunum ve etkili konuşma becerilerini geliştirmek.

İşyerindeki şiddeti azaltmak.

İşveren ve çalışan arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmak.

Karşımızdakileri daha iyi dinlemeyi öğrenerek iş ilişkileri ve satıştaki performansı arttırmak.

Beyin ve vücut bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde oluşturup korumak.

Tüm çalışanların yüksek performansla çalışmasını sağlamak.

bottom of page