top of page

İlaçsız Tedaviler

Neurofeedback Beyin Eğitimi

ilacsiz tedavi psikiyatri neurofeedback

Neurofeedback Etki Mekanizması ve Beyin Adaptasyon Yeteneği:

 

Prof. Pavlov neurofeedback yönteminin kullandığı operant koşullanmayı köpeğine uyguladıktan sonra 1904 yılında Nobel ödülü almıştır. 

 

Amerika’daki Columbia Tıp Fakültesi’nden Psikiyatrist Prof. Dr. Eric Kandel, insanlar da dâhil olmak üzere tüm hayvanlarda klasik koşullama ve edimsel (operant) koşullama (RNA/DNA mekanizmaları da dâhil) sinaptik mekanizmalarının evrensel olduğunu göstererek 2000 yılında Nobel ödülü kazanmıştır. Duyarlılaşma (sensitization) ve alışma (habituation) bilimsel bulgulara dayanırlar, fakat genellikle etkili ya da uzun süreli değillerdir. Edimsel ve klasik koşullama ile aynı plastisite mekanizmasına sahip değillerdir demiştir.,

 

Çocuk Nöroloğu Prof. Dr. Frank Duffy Harvard Tıp Fakültesine bağlı Çocuk Hastanesinde Klinik Nörofizyolojist ve Gelişimsel Nörofizyoloji araştırma laboratuvarlarını yönetiyor ve aynı zamanda Clinical EEG dergisinin Nöroloji Editörlerinden biri. 2000 yılı Ocak ayınında vol: 31 No:1 dergide “Literatür, EEG Biofeedback ile ilgili hiçbir negatif çalışma göstermemekte ve EEG biofeedback’inbirçok alanda Major tedavi edici rolünün olması gerektiğini tavsiye etmektedir. Benim şahsi fikrim, herhangi bir ilaç bu kadar geniş alanda etkili olsaydı dünya çapında kabul edilir veya yaygın bir şekilde kullanılırdı” diyor.

26 Mayıs 2011’de Science’ da Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden Robert Schafer’inNeurofeedback tedavisinin neden çalıştığını bilimsel olarak açıklayan çalışmasıyayınlandı (Selective Attention from Voluntary Control of Neurons in Prefrontal Cortex). 

University of Western Ontario’daki Psikiyatrist Prof. Dr.Ruth A. Lanius ve Universtyof Geneva’daki bilim adamlarının ortaklaşa yazdıkları Neurofeedback tedavisinin neden çalıştığını anlatan makalelerinde ayrıca Neurofeedback tedavisinin yan etkisi olmadığından da bahsetmektedir.

 

Psikiyatrist Dr. Andrew Abarbanel, (1995) yılında yayınladığı bir makalesinde, Neurofeedback (NFB) eğitiminin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve Şizofreni’de fayda göstermesinintemelinde yatan elektrofizyolojik ve nörofizyolojik süreçler arasındaki nörofizyolojikbenzerlikleri ele aldı. Depresyon ve OKB üzerinde gözlenen Neurofeedback etkisiniaçıkladı ve Neurofeedback’in şizofreni tedavisine de uyarlanma olasılığını ele aldı. (Abarbanel Stanford Üniversitesinde Fizik ve Matematik okuyup ve fizik doktorasıaldıktan sonra, aynı üniversitede tıp eğitimi almıştır. İhtisasını 1982’de Harvard’ın Mt. Auburn ve McLean hastanelerinde tamamlamıştır.) 

Neurofeedback Tedavisi Beyin:

Çocuk Nöroloji Uzmanı Profesör Dr. Frank Duffy, Harvard Tıp Fakültesine bağlı Boston Çocuk Hastanesinde Klinik Nörogörüntüleme Araştırması ve Nörogörüntüleme Departmanının başı, Neurofeedback hakkındaki literatür hakkında bağımsız bir inceleme yaptı (2000). Bulgularını şöyle özetledi:

"Literatür hiçbir olumsuz çalışma göstermemekle EEG biofeedback terapisinin birçok zor alanda önemli bir terapötik rol oynaması gerektiğini tavsiye etmektedir. Benim düşünceme göre, herhangi bir ilaç bu kadar geniş bir alanda etki sergilemiş olsaydı, evrensel olarak kabul görür veyaygın şekilde kullanılırdı." dedi.

bottom of page