top of page

Hakkımızda

Özgeçmiş

"Bekleyen, sabreden, motive olan
yani durup düşünüp eyleme geçen
nesiller yetiştirmeliyiz"
Dr. Tanju Sürmeli
Kitap_Reklam__edited.jpg

 
Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli,

 

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak “Tıp Doktoru” ünvanını aldı.  Sonrasında psikiyatri ihtisası için gittiği Amerika’da, Institute of Living/U.Conn., Yale, University of Texas, San Antonio Üniversite hastanelerinde ECFMG sertifikalı olarak Psikiyatri, İç hastalıkları ve Nöroloji ihtisas eğitimini ve New York Medical College’da EEG ve Psikofarmakoloji Research Fellowship yaptı.  Harvard Tıp Fakültesi Global Clinical Scholar Research Training (Dünya Kliniksel Bilim Adamı Araştırma Eğitim) Programını başarı ile bitirdi.  Harvard ile olan çalışmalarını sürdürmektedir.  Harvard Tıp Fakültesine Alzheimer’s Hastalağında plasebo kontrollü neurofeedback çalışması yapmak için Johns Hopkins Tıp Fakültesi ile birlikte bir proje sundu. Doçentlik başvurusu, YÖK tarafından belirlenen jüriye eser incelemesi için gönderildi.

 

Ackerman Institute for Family Therapy (Cornell bağlantılı)’de Aile Terapisi ve New York Milton Ericson Hypnosis Institute’de Hipnoz eğitimi aldı. Columbia-NYSPI’de ve Manik Depresyon Vakfında Prof. Dr. Ronald Fieve’nin Bipolar bozukluk ve Depresyon ile ilgili çeşitli antedepresant ilaç çalışmalarına baş araştırmacı olarak katıldı. 

 

22/8/2000 yılında Ege Üniversitesi Psikiyatri ABD’da denklik sınavını geçerek Türkiye’de de psikiyatrist olma hakkını kazandı. Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra (2001 yılında) Sağlıklı Yaşam Kliniği’ni kurdu.  Türkiye’de Beyninin olgunlaşma ve iyileşme gücüne olumlu katkıda bulunacak QEEG, Neurometrik inceleme, Loreta ve neurobiofeedback dijital sistemlerin kullanımını önderlik yaparak başlattı ve ailelerin doğru ebeveynlik tarzı ile ilgili 26.000 den fazla aileye bireysel eğitim verdi. Uzman Psikolog Ayben Ertemin geliştirdiği ailelerin ebeveynlik hatalarını azaltmasını sağlatıp daha sağlıklı beyinler yetişmesine katkıda bulunacak bir çizgi film çalışmasına konsultan olarak destek vermektedir.

 

2007 yılında Biofeedback, Neurofeedback, Psikiyatride QEEG ve ERP kullanımı Derneği kurucusu ve başkanıdır.  T.C. Sağlık Bakanlığı Muayenehanede uygulanabilecek tedavi yöntemleri listesinin içine Biofeedback yöntemininin alınmasına katkısı oldu.  Türkiye’de ilaçsız tedavi yöntemi Biofeedback kullanımının yerleşmesi ve SUT tarafından ödenmesi için mücadele vermektedir.  Amerikan Uluslararası Biofeedback Sertifikasyon Birliğinin (BCIA) Türkiye’de tek BCIAC-EEG sertifikalı ve Akademik üyesidir.

 

Tüm dünyadaki Psikiyatristler, Nörologlar ve PhD bilim adamlarının EEG, ve QEEG sertifikasyonuna hazırlayacak sınavları ve eğitimleri vermek amacıyla 12 Akademik üye arasına Uluslararası Akademik Üye olarak, 2014 yılın da dört yıllığına merkezi Chicago’da olan Uluslararası Elektrofizyoloji QEEG Yönetim Kuruluna seçildi.  Bu kurul Amerikan Psikiyatri Elektrofizyoloji (American Psychiatric Electrophysiology Association: APEA) ve Amerikan Tıbbi EEG Birliklerinin (Amerikan American Medical EEG Association:AMEEGA) 1998 yılında birleşmesi ile oluşan Clinical EEG and Neuroscience Society tarafından desteklenmektedir.

 

Amerika’da Biofeedback/Neurofeedback tedavisinin bilimsel olarak yapılan araştırmalarının klinik olarak etkisinin kanıtlanmış olup olmadığının ölçütlerini belirleyen ve Biofeedback/Neurofeedback tedavisinin bu birlikler tarafından psikiyatristler, nörologlar, fizik tedavi uzmanları, çocuk doktorları, diş doktorları ve doktoralı psikologlara eğitim verilerek sertifikalandıran iki önemli kuruluştan biri olan ISNR (International Society for Neurofeedback and Research)’in 9 kişilik Yönetim Kuruluna Uluslararası üye olarak 2015 yılında seçildi.

 

Avrupa Uygulamalı Nörobilim Birliği (Society of Applied Neuroscience)’nin kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesidir.  Uluslararası (AMA, APA, AAPB, ISNR, SAN, BFE, ECNS) derneklerde de üyeliği ve çalıştaylarda eğitmen olarak fakülte posizyonu bulunmaktadır.  Clinical EEG and Neuroscience, Psychiatry Research, and Journal of Child Psychology and Psychiatry bilimsel dergilerde bilimsel makale incelemecisi olarak görev almaktadır.

 

İsviçre Bilim Akademisi Vakfı 2015 yılında “Şizofrenide Neurofeedback”  için, 2017'de "Bipolar Bozukluk ve Sınır Çizgisi Bozukluğunda Neurofeedback" için, ve 2018 yılında "Neurofeedback in residual symptoms of Bipolar Disorder” için bilirkişi incelemecisi olmasını istedi. Harvard, Johns Hopkins ve U. Penn gibi presjtijli Üniversitelerdeki bilim adamları QEEG ve Neurofeedback çalışmaları için konsultasyonuna başvurmaktadılar.  2014 yılından beri Times Higher Education, üst düzeyakademisyen olarak olağanüstü sicilinden dolayı THE World University Rankings (Dünya Üniversite Sıralaması) ve THE World Reputation Rankings (Dünya Üniversite Ün Sıralaması) oylamasında jürilerden birisi olarak oylama yapmasını istedi.

Neurotech’in geliştirdiği Mente otizm Neurofeedback aleti için 2018-2019 yıllarında Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği yapmıştır.

dr. tanju surmeli otizm.png

İngiltere İmperial College Tıp Fakültesinden Prof. Dr. John Gruzelier, Dr. Sürmeli’nin Avrupa Birliğinin projesi COST B27 Electric Neuronal Oscillations and Cognition’ın Türkiye ayağında olmasını istedi.  2005-2010 yılları arasında Dr. Tanju Sürmeli, COST B-27 Action: TUBİTAK’ın da katıldığı 24 milyon Euro bütçeli 5 senelik projenin yürütme komitesinde, Türkiye temsilcisi olduğu Avrupa Birliğinin bir kuruluşu olan COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) B-27 aksiyonu (ENOC-Electric Neuronal Oscillations) bünyesinde görev yaptı.  EEG Biofeedback’in (geri bildirimin) çeşitli hastalıklardaki tedavi edici etkileri klinik çalışmalar yapan geniş bir araştırıcı kitlesi tarafından incelenmesinde, klinik deneyimlerin aktarılmasında, mevcut Neurofeedback protokolleri bilimsel bir şekilde değerlendirilip Neurofeedback’i Amerika ve pek çok Avrupa Ülkesinde klinikte yaygın bir şekilde tedavi amacıyla kullanan kitleye hangi hastalıklarda hangi protokollerin ne şekilde uygulanması gerektiğinin iletilmesinde rol aldı.

 

Down Sendromun, Zeka Geriliği, Antisosyal Kişilik Bozukluk, Obsessif Kompulsif Bozukluk, Şizofreni ve Alzheimer’s Hastalığında Neurofeedback tedavisinin klinik olarak etkisini gösteren çalışmaları prestijli uluslararası dergilerde yayınlandı.

Ödüller:

 • Amerika’daki Neurofeedback ye Uygulamali Nörobilimler Vakfi (FNAN) Dr. Tanju Sürmeli ve ekibini "Şizofreni ye QEEG Rehberli Neurofeedback Tedavisi: Klinik Vaka Serisi" adlı ve "Clinical EEG and Neuroscience" dergisinin Nisan 2012 sayısında yayınlanan makaleleri için bir önceki yıl zarfında Neurofeedback sahasını en fazla ileriye götüren yayını olarak ödüle layık görmüştür.

 • EEG and Psychopharmacology Research Fellowship (EEG ve Psikofarmakoloji Araştırma Bursu), New York Medical College.

Kitaplar:

 • Wake up call. The Healing Power of the Brain: the importance of nonpharmacologic approach: Neurofeedback and QEEG in Psychiatry. Nobel Tıp 2016. 380 Sayfa Türkçe (in review). To be published in English.

 • Tanju Surmeli. Beynin İyileştirme Gücü Neurofeedback & QEEG’ nin psikiyatride önemi (The Healing Power of the Brain: the importance of Neurofeedback and QEEG in Psychiatry). 2010, page, Publisher Nobel Tıp.


Kitap Bölümü/İnceleme/Önsöz:

 • Clinical Neurotherapy: Application of Techniques for Treatment, Edited by David S. Cantor and James R. Evans “Treating Thought Disorders” chapter 9 by Tanju Surmeli Elsevier (2014).Page 213-251.

 • 4th Edition of Evidence-based Practice in Biofeedback & Neurofeedback Gabriel Tan, Fredric Shaffer, Randall Lyle, Irene Teo, Randall Lyle: Evidence supporting neurobiofeedback in Schizophrenia. (2021) by Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback. (accepted)

 • 2nd Edition of Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications, Edited by Robert Cohen and James R. Evans, Chapter 11: Evidence supporting neurofeedback for adult psychiatric disorders by Surmeli, T. Elsevier (2021) Elsevier (in review)

 • Neurofeedback The  First  Fifty  Years.  Edited   by  James   R.  Evans  Mary  Blair   Dellingerharold  L.Russell. Bölüm 54. My career in QEEG and neurofeedback  by Tanju Surmeli (2020) Elsevier. 427. ISBN: 978-0-12-81765

 • Foreword: Antidepresan Efsanesinin Sonu by Prof. Irving Kirsch, 2012 Publisher Kural disi. (Turkish version of The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth. (2010). Pages: 228. ISBN: 978-975-275-194-1

Bilimsel Yayınlar:

 • Ros T, Enriquez-Geppert S, Zotev V, Young KD, Wood G, Whitfield-Gabrieli S, Wan F, Vuilleumier P, Vialatte F, Van De Ville D, Todder D, Surmeli T, Sulzer JS, Strehl U, Sterman MB, Steiner NJ, Sorger B, Soekadar SR, Sitaram R, Sherlin LH, Schönenberg M, Scharnowski F, Schabus M, Rubia K, Rosa A, Reiner M, Pineda JA, Paret C, Ossadtchi A, Nicholson AA, Nan W, Minguez J, Micoulaud-Franchi JA, Mehler DMA, Lührs M, Lubar J, Lotte F, Linden DEJ, Lewis-Peacock JA, Lebedev MA, Lanius RA, Kübler A, Kranczioch C, Koush Y, Konicar L, Kohl SH, Kober SE, Klados MA, Jeunet C, Janssen TWP, Huster RJ, Hoedlmoser K, Hirshberg LM, Heunis S, Hendler T, Hampson M, Guggisberg AG, Guggenberger R, Gruzelier JH, Göbel RW, Gninenko N, Gharabaghi A, Frewen P, Fovet T, Fernández T, Escolano C, Ehlis AC, Drechsler R, Christopher deCharms R, Debener S, De Ridder D, Davelaar EJ, Congedo M, Cavazza M, Breteler MHM, Brandeis D, Bodurka J, Birbaumer N, Bazanova OM, Barth B, Bamidis PD, Auer T, Arns M, Thibault RT. Consensus on the reporting and experimental design of clinical and cognitive-behavioural neurofeedback studies (CRED-nf checklist). Brain. 2020 Jun 1;143(6):1674-1685. doi: 10.1093/brain/awaa009. PMID: 32176800; PMCID: PMC7296848.

 •  Duric NS,  Assmus J, Børresen H, Alisa Duric Golos  AD, Socanski D, Duric A, Surmeli T. (2020). The quantitative EEG in attention deficit hyperactivity disorder and normal controls: behavioral and age correlates. Clinical EEG and Neuroscience (in review)

 • Surmeli T, Eralp E, Mustafazade I, Kos H, Özer GE, Surmeli OH. (2016). Quantitative EEG Neurometric Analysis-Guided Neurofeedback Treatment in Dementia: 20 Cases. How Neurometric Analysis Is Important for the Treatment of Dementia and as a Biomarker? Clin EEG Neurosci., Vol 47(2)118-133.

 • Keeser D.1,2, Karch S.1, Davis J.R.3, Surmeli T.4, Engelbregt H.1,5,  Minton B.5, Berd A.5, Thatcher R.W.6,  Pogarell O1.(2013). Changes of resting-state EEG and functional connectivity in the sensor and source space of patients with Major depression. Klinische Neurophysiologie 03/2013; 44(01). DOI:10.1055/s-0033-1337283.

  • ​Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilian University Munich, Germany

  • Institute for Clinical Radiology, Ludwig-Maximilian University Munich, Germany

  • Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, Michael G. DeGroote School of Medicine, McMaster University, Ontario, Canada

  • Living Mental Health Center for Research and Education, Istanbul, Turkey

  • Hersencentrum, Amsterdam, The Netherlands

  • NeuroImaging Laboratory, Applied Neuroscience Research Institute, St. Petersburg, Florida

 • Prichep, L.1, Surmeli, T.2, Thatcher, R. W.3, Koberda, L.4, Ottes, G. and Berdyugina, A. (2016). QEEG and Traumatic Brain Injury: Evidence based medicine analyses. J Clin Psychiatry (In Review)

  • ​Professor of Psychiatry. Department of Psychiatry , NYU, NY .US.

  • Living Mental Health Center for Research and Education, Istanbul, Turkey

  • NeuroImaging Laboratory, Applied Neuroscience Research Institute, St. Petersburg, Florida

  • Florida State University College of Medicine. Professor of Neurology and Director of Tallahassee NeuroBalance Center

 • Surmeli, T. (2015). Bilinçaltının Gücünü Keşfedin. Bilinçaltını Daha İyi Kullanan Bir Lider Olabilirsiniz. Nöroliderlik ve Peak Performans. Harvard Business Review (in review).

 • Surmeli, T. Ertem, A., Eralp,E. Kos, I.H.(2016).Posttraumatic Stress Disorder, Posttraumatic Stress Disorder-Like Symptoms Due to Mild Traumatic Brain Injury and Comorbidity. How QEEG is helpful in diagnosis and personalized treatment? Review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews (in review).

 • Cannon RL, Pigott HE, Surmeli T, Simkin DR, Thatcher RW, Van den Bergh W, Gluck G, Lubar JF, Davis R, Foster DS, Douglas J, Malcolm AT, Bars D, Little K, Center W, Berman M, Russell H, Hammer B, Koberda JL.The problem of patient heterogeneity and lack of proper training in a study of EEG neurofeedback in children. J Clin Psychiatry. 2014 Mar;75(3):289-90. doi: 10.4088/JCP.13lr08850.

 • Surmeli, T. Ertem, A., Eralp,E. Kos, I.H. (2016). Incorrect Diagnosis and Ineffective Treatment of Attention Deficit Hyperactivity (ADHD) May Decrease Children’s IQ, The Efficacy of QEEG and Neurofeedback in the Assessment and Treatment of ADHD/Learning Disability (LD) and Post Neurofeedback IQ Increase: A Clinical Case Series. Clin EEG Neurosci (in review).

 • Surmeli, T. Ertem, A., Eralp,E. Kos, I.H. (2015). Quantitative EEG Neurometric Analysis–Guided Neurofeedback Treatment in Post Concussive Syndrome (PCS): 40 Cases. How Neurometric Analysis Is Important for the Treatment of PCS and as a Biomarker? Clinical EEG Neuroscience (in review).

 • Surmeli, T. Ertem, A., Eralp,E (2015).The Efficacy of QEEG and Neurofeedback in the Diagnosis and Treatment of Post Concussion Sydrome with paronoia: 20 patients case study. Journal of Head Trauma Rehabilitation (in review).

 • Surmeli, T., Eralp, E., Ertem, A., Mustafazade I, Kos, I. H., Ozer G.E.(2015). The Effects of QEEG Guided Neurofeedback (NF) Treatment on patients with Intellectual Disability: 67 Case. Clin EEG Neurosci (in review).

 • Surmeli, T., Ertem, E., Eralp, E., & Kos, I. H. (2012). Schizophrenia and the efficacy of qEEG-guided treatment: A clinical case series. EEG & Clinical Neuroscience. Vol 43. Number 2, 133-144

 • Surmeli, T., & Ertem, A., Eralp,E. (2011) Obsessive Compulsive Disorder and the Efficacy of qEEG-Guided Neurofeedback Treatment: A Case Series. Clinical EEG and Neuroscience July 2011, Vol 42,Number 3, 195-201.

 • Surmeli, T., & Ertem, A. (2010). Post WISC-R and TOVA improvement with QEEG guided neurofeedback training in Mentally Retarded: 23 Cases. Clinical EEG and Neuroscience. Jan, 40 (1), 32-41.

 • Surmeli, T., & Ertem, A. (2009). QEEG guided neurofeedback therapy in personality disorders: 13 case studies. Clinical EEG and Neuroscience, 40 (1), 6-10.

 • Surmeli, T. (2009). QEEG-Neurometric analysis Guided Neurofeedback treatment in Medicated Schizophrenia patients. Case Study: 52 patients: How Neurometric Analysis is Important at the treatment of Schizophrenia as well as Diagnosis? Clinical EEG and Neuroscience, Volume 40, Number 1, 206-220, July.

 • Surmeli, T. (2009). QEEG-Neurometric analysis Guided Neurofeedback treatment in Medicated Schizophrenia patients. Case Study: 53 patients: How Neurometric Analysis is Important at the treatment of Schizophrenia as well as Diagnosis? Neuropsychobiology Feb 27; 58:244-245.

 • Surmeli T., & Ertem, A. (2007). EEG Neurofeedback Treatment of Patients with Down Syndrome, Journal of Neurotherapy,Volum 11,Page 63-68,Number 1.

 • Surmeli, T, Ertem, A. (2004). Efficacy of Neurofeedback in language and speech problems due to Mental Retardation,II. National Language and Speech Disability Research Book, page 214-227.

 • Surmeli, T., Ertem,A. (2003). Neurofeedback and Special Education, 13. National Special Education Research Book, page 173-176,2003.

Yurt İçi Workshop, Konferanslar ve Sunumlar:

 • Istanbul Arel Universitesi  Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı –EBBT2016”, “Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“ 27 Nisan 2016.

 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, “Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“ 20 Nisan, 2016.

 • Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, “Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“ 31 Mart, 2016.

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, “Biomarker QEEG ve Neurobiofeedback: Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü” 26 Şubat, 2015.

 • Montana Eyalet Universitesi ve Istanbul Teknik Universitesi Biyomühendislik“Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“. 3-4 Mayıs, 2014.

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik. “Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“  29 Mayıs 2014.

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Universitesi Psikoloji Günleri, “Biomarker QEEG ve non-farmakolojik bir yaklaşım: Neurobiofeedback Yöntemi. Teşhis, Tedavi ve Performans arttırmada rolü“ 5.4.2012.

 • Koç University, Neurofeedback and Peak Performance; Education Seminars.

 • Yıldız Teknik University- Peak Performance.

 • Marmara University Sports College- Peak Performance.

 • İstanbul University Sports College Peak Performance and Biofeedback.

 • The Improvement of WISC-R and TOVA Scores Using QEEG Guided Neurofeedback Training in Learning Disabilities due to Delayed Mental Development: 23 patient Case Study. Pediatric Rehabilitation Congress, Istanbul, 2009.

 • The Importance of FDA Approved QEEG Databases in the Diagnosis and Treatment of Psychiatric Disorders.  12th National Psychology Congress, Middle East Technical University, Ankara 2002.

 • Neurofeedback and Special Education.  13th National Special Education Congress, Anadolu University, Eskisehir, 2003.

 • The Effect of Neurofeedback in Speech and Language Problems in the Mentally Retarded: 24 Patient Case Study. 2nd National Language and Speech Pathology Congress, Anadolu University, Eskişehir, 2004.

Yurt İçi Eğitim Seminerleri:

 • Edu Plus 6th Personal Development Summit, 2011, Istanbul.

 • Peak Performance, The Brain and Education. Private Schools Congress Antalya, 2011.

 • Edu Plus 5th Personal Development Summit, 2010, Istanbul.

 • Şükrü Balcı Police Academy- Peak Performans.

 • Doğan Hospital / QEEG-Neurofeedback Training and its Benefits, Peak Performans.

Yurt Dışı Konferanslar ve Sunumlar:

 • Neurofeedback can treat Schizophrenia: Delusion or reality? INA 2015, October 15. Jerusalem, Israel.

 • The Effects of QEEG Guided Neurofeedback Treatment on patients with Intellectual Disability: A Clinical Case Series. r-FMRI and Neurofeedback Meeting, Şubat 11-12, 2015. University of Florida. Gainsville, Florida (Poster).

 • QEEG-Neurometric Analysis Guided Neurofeedback (NF) Treatment In Dementia: 20 Cases. How Neurometrıc Analysis Is Important For The Treatment Of Dementia As Well As Diagnosis?”BFE 17th annual meeting, Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) Venice, Italy, February 11-15, 2014; AAPB 45th Annual Scientific Meeting Savannah, Georgia March 19-22, 2014.

 • QEEG-Neurometric Analysis Guided Neurofeedback (NF) Treatment In Dementia: 20 Cases. How Neurometric Analysis Is Important For The Treatment of  Dementia as well as Diagnosis? Basic and Clinical Multimodal Imaging (BaCI), a Joint Conference of the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Functional Source Imaging (ISFSI), the International Society for Bioelectromagnetism (ISBEM), the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET), and the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS),  Geneva, Sept. 4-8, 2013.

 

 • QEEG-Neurometric Analysis Guided Neurofeedback (NF) Treatment In Dementia: 23 Cases. How Neurometrıc Analysis Is Important For The Treatment Of Dementia As Well As Diagnosis?”1st Istanbul-Euroasia Regional Congress of Biological Psychiatry, May 27-31 2012.

 • PTSD, PTSD-like Symptoms due to Mild Traumatic Brain Injury and Comorbidity:How QEEG is Helpful in Diagnosis and Personalized Treatment? Invisible wounds, New tools to enhance PTSD diagnosis and Treatment, 2012 NATO Advanced Study Institute,June 18 - 28, 2012, Ankara, Turkey.

 • Incorrect Diagnosis and Ineffective Treatment of Attention Deficit Hyperactivity (ADHD) May Decrease Children’s IQ, The Efficacy of QEEG and Neurofeedback in the Assessment and Treatment of ADHD/Learning Disability (LD) and Post Neurofeedback IQ Increase: A Clinical Case Series. Excellence in Child Mental Health Schools Meeting in Istanbul, 30 Nov-3 Dec, 2011 and Poster NR4-58 American Psychiatric Association Annual Meeting, Philadelphia PA, May 6, 2012.

 • QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in Schizoprenia: 51 patient case study. 6th International Conference on Psychiatry Dhaka,Bengaldesh, 16-18 October 2011.

 • The Efficacy of QEEG and Neurofeedback in the Diagnosis and Treatment of Post Concussion Sydrome: 40 patients case study. The Annual Meeting of the International Society of NeuroImaging in Psychiatry with the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET) and the EEG and Clinical Neuroscience Society  in Heidelberg, Germany, September 7 - 10, 2011.

 • QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in Schizoprenia: 51 patient case study.  SAN annual meeting Athens, 2011.

 • QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in Schizoprenia: 51 patient case study.  BFE annual meeting Germany, 2010.

 • The Importance of QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in the Diagnosis and Treatment of Dementia: 9 patient case study.  SAN annual meeting Prag, 2009.

 • The Efficacy of QEEG and Neurofeedback in the Diagnosis and Treatment of Post Concussion Sydrome: 24 patient case study. AAPB Yearly Meeting, Albuquerque, New Mexico, 2009.

 • QEEG Guided Neurofeedback Treatment in Personality Disorders: 13 Patient Case Study.  ECNS/ISNP (EEG &Clinical Neuroscience Society) Meeting, Montreal, September 2007.

 • The Role of QEEG Guided Neurofeedback in the Diagnosis and Treatment of Post Concussion Sydrome:24 Patient Case Study. ISNR Meeting, USA, 2008.

 • QEEG Guided Neurotherapy in Dementia: 3 Patient Case Study.  SAN, Nijmegen, NL, 2007.

 • The Improvement of WISC-R and TOVA Scores after QEEG Guided Neurofeedback in Learning Disabilities.  BFE 11th Annal Meeting, Berlin 2007.

 • The Improvement of WISC-R and TOVA Scores after QEEG Guided Neurofeedback in Mental Retardation.  SAN 2nd h Annal Meeting, Seville 2008.

 • “Characterizing Subtypes” Symposium Chairman. SAN’s Science and Technology Meeting (COST) with the partnership of B27 EU, Wales, 2006.

 

 • QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in Schizoprenia. SAN’s Science and Technology Meeting (COST) with the partnership of B27 EU, Wales, 2006.

 • QEEG-Neurometic Analysis Guided Neurofeedback Treatment in Schizoprenii. 52 Patient Case study. 4th ECNS/ISNP(EEG & CLINICAL NEUROSCIENCE SOCIETY) Meeting Frankfurt September 2008, and IPEG (International Pharmaco EEG Society)(http://www.forenap.com/ipeg/home.php) Meeting Roufach, France, 2008; AAPB Meeting, USA, 2009.

 • The Importance of Neurometic Analysis in both Diagnosis and Treatment. SAN’s Science and Technology Meeting (COST) with the partnership of B27 EU, Wales, 2006.

 • The Effect of Neurofeedback in Speech and Language Problems in the Mentally Retarded: 24 Patient Case Study. SAN’s Science and Technology Meeting (COST) with the partnership of B27 EU, Wales, 2006.

 • QEEG Guided Neurofeedback Treatment in Personality Disorders: 13 Patient Case Study.  BFE Vienna 2006.

 • EEG Biofeedback Training of the Right and Left Hemispheres in Autistic Spectrum Disorders: 22 patient Case Study.  SAN Meeting Istanbul.

 • The Effects of Decreasing Delta Activity Using Neurofeedback in 16 Mentally Retarded Subjects.  ISNR Meeting Sweden 2004.

 • The Effects of Neurofeedback Treatment in Down’s Syndrome.  ESNR Conference, Italy 2003.

 • The Effects of Neurofeedback Treatment in Down’s Syndrome.  APB Conference, USA 2003.

Yurt Dışı Workshop ve Sempozyumlar:

 • QEEG and EEG Feedback in Psychiatry: Clinical Applications. Symposium, APA Yearly Meeting, San Diego, CA, 2012.

 • QEEG Guided Neurofeedback Training Seminar.  BFE Annual Meeting Eindhoven, NL 2009.

 • Psychopharmacology and EEG; QEEG Guided Neurofeedback Training, SAN and COST B27 Electric Neuronal Oscillations and Cognition 2nd Yearly Conference Seville, 2008.

 • QEEG Guided Neurofeedback Training.  APA Yearly Meeting, San Diego, CA, 2007.

 • QEEG Workshop in the Neurofeedback Social Education Center. Starnberg, Munich 2004.

Farmakoloji ve f-MRI Araştırma Tecrübesi:

1997-1998 I worked under the supervision of Dr. Wexler at Yale during my residency in psychiatry. I was the primary responsible physician after Dr. Wexler to carry the research and data analysis.  Emotion (Happiness and Sadness) centers localization assessed in Humans with f-MRI.

 

1994-1995 I worked under Dr. Ronald Fieve at the NYSPI and the Foundation for Depression and   Manic Depression. I have been involved in carrying out FDA drug studies.

1994 Nefazadone against Prozac & Zoloft in Major Depression, compare the side effects and efficacy, Phase III study.

1994 Adatanserine vs Placebo in Anxiety Disorders, Phase II study.

1995 Organon 4428 vs Placebo&Prozac in Major Depression, Phase II study.

1995 Bristol Myers 1810 vs Placebo in Major Depression, Phase II study.

1992-1993 I worked under the supervision of Dr. Hemysfield at the St. Luke’s Hospital. I was charge of  the IGF-1 vs placebo clinical double blind study. Study was terminated due to extreme side effects.

1989-1992 I worked at NYI clinical research center, affiliate of NY Med. College and NYU. I was involved carrying out the clinical Psychopharmacology FDA Drug trial studies under the supervision of Drs. Turan Itil, Baron Shopsin and Hikmet Irkılata during my fellowship training.

1992 Gingko Biloba vs. Placebo in Major depression, Phase II study.

1991 Gingko Biloba vs. Placebo in Alzheimer’s D., Phase II study, Multi center 5 years study.

1990 B. Myers 1XXX vs. Placebo in Major Depression, Phase II study.

1990 Organon 4XXX vs. Placebo in Major Depression, Phase II study.

1990 Nimodipine vs. Placebo in Multi Infarct Demantia, Phase II study.

1989 Nimodipine vs. Placebo in Alzheimer’s D., phase II study,7 years longitudinal study.

Kanıta Dayalı Nöropsikiyatrik Tıp'a Bakışı:

 

İrving Krisch’in meta analizi ve STAR*D çalışmalarında hekimler için görünen en önemli bulgu, gerçek dünyadaki (kliniklerde) hastalarda kullanılan antidepresanların minimum derecede etkili olduğudur. Antidepresanların kanıta dayalı tedavideki rolünü yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.

 

Yıllar önce ABD’ye biolojik psikiyatriyi, psikofarmakolojiyi öğrenmek için giden, ve ABD’de prestijli Ivy League ( Harvard, Yale, Columbia, Cornell, Pensilvanya Üniversitesi, Dartmouth Tıp Fakültesi) , John’s Hopkins, Washington Üniversitesi, Duke Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Albert Einstein Tıp Fakültesi, ve İnstitute of Living/Connecticut Üniversitesi gibi biolojik psikiyatride en iddialı ilaç araştırmaları yapan okullardan Psikiyatri ihtisasımı yapabilmek kabul almış birisi olarak, o yıllarda bende ilaçların bir çözüm olacağına o kadar inandırılmış ve inanmıştım ki, ilaçlarla ancak beynin rahatsızlıkları düzelebilir diyordum. 

 

Amerika’dan döndüğüm 2000 yılından beri 26.000 den fazla yetişkin, ergen ve çocuk hasta birden fazla psikotropik (antidepresantlar, antipsikotikler ve amfetamin grubu) ilaçlar ile iyileşemedikleri için kliniğimize başvurdu. Maliyet analizi yapılması gerekmektedir. İlaçların çalışmadığını gördüğüm bu hastalarda biofeedback, aile terapisi, hipnoz ve kognitif terapi yöntemlerini uygulamaya başladım. 

Biofeedback yöntemi çok doğal ve bilinçaltı mekanizmalarımızı kontrol etmeyi öğreten bir yöntem ve birçok ilaca cevap vermeyen depresyon hastasında 10 günde bile belirgin klinik iyileşme görülebiliyor. 

 

Bu yöntem hastalar tarafından kabul görse bile, çalışmayan ilaçların ilgi odağı olduğu kadar ilgi odağı olmadığını görmek, antidepresanlara, psikiyatristler ve diğer branştaki doktorların çok sıklıkla başvurduğunu izlemek, ayrıca araştırmalardan yeteri kadar fon alamadığı için biofeedback’in geniş vakalarla kontrollü çalışmalarının az olduğunu görmek oldukça üzücü.

 

Kişiye özel tedavi yöntemlerinin kullanılmasına inanmaktayım. İlaç gerekiyorsa ilaç, ilaç çalışmıyorsa ve aynı gruptan veya farklı gruptan ilaçların çalışmamasında yeni yöntemlerin hastaların rızası ile uygulanmasından yanayım.  5000'den fazla hasta diğer yöntemlerden (çoğunluğu ilaç) iyileşmediği halde bizde QEEG uygulamalı Neurobiofeedback yönteminden yararlanıp iyileştiğini gördük.

 1. Kirsch I, Moore T, Scoboria A, Nichols S: The emperor’s new drugs: an analysis of antidepressant medication data submitted to the U.S. Food and Drug Administration. Prev Treat 2002; 5:article 23.

 2. Pigott, H.E., Leventhal, A.M., Alter, G.S., Boren,J.J.( 2010). Efficacy and Effectiveness of Antidepressants: Current Status of Research. Psychother Psychosom. February 22;79:267– 279.

bottom of page