top of page

Erişkin Psikiyatrisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk kişiyi güçten düşüren, zayıflatan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Tekrar eden ve ısrarcıdüşüncelerden, dürtülerden, görüntülerden (obsesyon), kaygıya ve strese sebep olanuygunsuz ve kişiyi yapmaya zorlayan ve/ya da tekrar eden davranışlardan, ya da zihinseldüşünce ile karakterize bir durumdur. 

 

Dünyada en çok görülen 4cü en çok sıkıntı ve kısıtlılık yaratan 10. rahatsızlıktır.

obsesif kompulsif bozukluk tedavi neurofeedback psikiyatri

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi:

Halen bu rahatsızlık için en yaygın kullanılan tedavi yöntemi bilişsel davranışçı terapiyleberaber yürütülen SRI’s grubundan antidepressantlarla ilaç tedavisidir. SRI ve bilişseldavranışçı terapinin kanıtlanmış etkinliğine rağmen hastaların önemli bir kısmı bustandart yaklaşımlardan sadece sınırlı miktarda fayda sağlamaktadırlar.

 

Kontrollü çalışmalar SRI’ların OKB üzerinde seçici etkinliği olduğunu gösterse de, hastaların yüzde 40 ila 60’ı tatmin edici sonuçlar alamamaktadırlar.

 

Standart tedavi yöntemlerinden yeterli yanıt almayan hastaların büyük bir kısmının klinikolarak anlamlı morbidite riski olduğu bir gerçektir.

 

Yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Teşhisinde QEEG Bulguları:

 

Simpson ve arkadaşları OKB hastalarının QEEG’sini semptom provokasyonu altındakaydetdi (hem canlı hem görüntüde). Sonuçlar önemli EEG değişikliklerinin farazi değilcanlı kontaminantlar tarafından ortaya çıkarıldığını ve OKB semptomlarındaki artışınposterior relative alfa aktivitelerinde artışa sebep olduğunu göstermiştir (anterior alanlakarşılaştırıldığın da).

 

Prichep ve arkadaşları aynı semptomolojiye sahip OKB hastalarının qEEG tarafından 2 alt gruba ayrıldığını buldu. Gruplardan birinin diffüz yoğun alfaya ve frontal, central vemid temporal bölgelerde yoğun betaya sahip olduğu görüldü. Diğer grup ise özelliklefrontal ve posterior temporal bölgede yoğun teta aktivitesine sahip göründü. Prichep ve arkadaşları ve Hansen ve arkadaşları  serotojenik ilaçlara verdikleri cevaplaragöre (cevap verenler ile vermeyenler) OKB hastaları içinde patofizyolojik alt gruplartanımlayabildi.

 

Yoğun alfa relative power’ı olan bu hastaların (frontal ve central bölgede aşırı betaylaberaber) serotonerjik antidepresanlara yüzde 82 oranında pozitif yanıt verirken artmış tetarelative power’ı olan (bir miktar alpha minima) ikinci alt grup SRI’yla gelişmegöstermekte yüzde 80 oranında başarısız olmuştur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neurofeedback Tedavisi:

 

Clinical EEG and Neuroscience dergisinde yayınlanan Obsesif Kompulsif Bozuklukve qEEG Temelli Neurofeedback Tedavisinin Etkinliği : Vaka serisi çalışmamız [1]

 

D.C. Hammond (2003)  tarafından yayınlanmış çalışmada qEEG temelli NF tedavisi ileMPI skorlarının da düzelme ve 13-15 ay takiplerde kalıcı olduğunu görüyoruz. Hammond (2004)’de bir üniversite öğrencisinin OKB sikayetlerinde NF sonrası belirgin azaltmayaratıp 10 ay takipde kalıcı olduğunu gösterdi.  36 ilaca dirençli OKB hastasına 9 ila 84 seanslık QEEG temelli Neurofeedback tedavisi uyguladık. NF eğitimi alan 36 hastanın 33’ü Yale  ve Brown takıntı ölçeğine göre klinik iyileşme gösterdi. Hastaların 17’sine tedavi öncesi ve sonrası MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) uygulandı.

 

MMPI sonuçları sadece obsesif kompulsif bozukluk skorlarında değil, aynı zamandadiğer MMPI skorlarının tamamında önemli düşüşler olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, 36 hastanın 33’ü iyileşti ve hastaların 33’ü çalışmanın tamamlanmasını takiben yaklaşık 26 ay boyunca takip edildi. Toplam 28 hasta tekrar tedaviye gerek kalmadan iyileştiler.

Diğer Obsesif Kompulsif Bozukluk Neurofeedback Çalışmaları:

 

OKB olan hastalarda 3 gruba (İlaç, NF, bekleme listesi) bölerek randomize yapılançalışmada Neurofeedback alanlarda belirgin iyileşme görüldü. (Barzegary L. et al, 2011)

 

Obsessif Kompulsif Bozukluk'da (OKB) Biofeedback Neurofeedback yapılabileceğini söyleyen en az 3 plasebo kontrollü çalışmada Neurofeedback plasebodan üstün bulundu.

 

Kopriva’nın OKB’de plasebo kontrollü çalışmasında[2] Neurofeedback tedavisininplasebodan üstün (yüzde 80 etkili) olduğu gösteriddi. Yale Tıp Fakültesinden yapılan 2 plasebo kontrollü çalışma[3]-[4] bulunmaktadır. Bu çalışmalardan yayinlanan birtanesinde neurofeedback plasebo'dan üstün bulundu.

[1] Sürmeli T, Ertem A.Obsessive compulsive disorder and the efficacy of qEEG-guided neurofeedback treatment: a case series.

Clin EEG Neurosci. 2011 Jul;42(3):195-201.

[2] Kopřivová J, Congedo M, Raszka M, Praško J, Brunovský M, Horáček J. Prediction of treatment response and the effect of independent component neurofeedback in obsessive-compulsive disorder: a randomized, sham-controlled, double-blind study. Neuropsychobiology. 2013;67(4):210-23. doi: 10.1159/000347087. Epub 2013 Apr 27.

[3] Scheinost D, Stoica T, Saksa J, Papademetris X, Constable RT, Pittenger C, Hampson M.(2013). Orbitofrontal cortex neurofeedback produces lasting changes in contamination anxiety and resting-state connectivity.Transl Psychiatry. Apr 30;3:e250. doi: 10.1038/tp.2013.24.

[4] Hampson M, Stoica T, Saksa J, Scheinost D, Qiu M, Bhawnani J, Pittenger C, Papademetris X, Constable T.Real-time fMRI biofeedback targeting the orbitofrontal cortex for contamination anxiety.J Vis Exp. 2012 Jan 20;(59). pii: 3535. doi: 10.3791/3535.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Bilimsel Yayınlar
Türkçe (PDF)
bottom of page