top of page

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Nöropsikiyatri psikiyatrist hizmetler psikoloji doktor

 

Nöropsikiyatri Beyin Laboratuvarımız:

 

 • Kantitatif EEG QEEG Kayıtlama, Amerika Gıda-İlaç Birliği (F.D.A.) Onaylı

 • Dijital Beyin Haritası, F.D.A. Onaylı

 • NxLINK Data Bankası (New York Universitesinin), F.D.A. Onaylı

 • Neuroguide Data Bankası (Maryland Universitesinin), F.D.A. Onaylı

 • sLoreta Veri İncelemesi

 • BIOLEX Neurofeedback Aleti, F.D.A. Onaylı

 • Thought Technology Neurofeedback Aletleri, F.D.A. onaylı

 • sLoreta Neurofeedback Aleti, F.D.A. Onaylı

Psikiyatrik/Psikolojik Hizmetlerimiz:

 • Psikiyatrik Konsultasyon

 

 • Psikiyatrik Hastalıkların Teşhisinde QEEG Nörometrik Analiz

 

 • QEEG Rehberli Neurofeedback Protokolü Hazırlama

 

 • Psikolojik Testler ve T.O.V.A Testi (İşitsel ve Görsel Dikkat Testi)

 • Psikolojik Testler: TOVA Testi Dışında Neurofedback Tedavisi Öncesi ve Sonrası İstediğimiz Bazı Testler:

  • Neurocognitive Test, WAIS-R, Rorschach, MMPI

  • Stres Testi

  • WISC-R, WISC-IV, Benton, Bender Gestald, Stanford Binet, Portage

Psikiyatrik ve Psikolojik Terapilerimiz:

 

 • Pedagoji (Özel Eğitim)

 

 • Bireysel Terapi

 

 • Aile Terapisi

 

 • Çift ve Evlilik Terapisi

 

 • Grup Terapi

 

 • Hipnoz

 

 • Uyuşturucu / Alkol Bağımlılık Tedavisi

 

 • Çocuk / Ergen Terapisi

 

 • Geriyatrik (Yaşlı ) Terapisi

 • Ebeveynlik - Disiplin Terapisi

 

 • Neurofeedback Tedavisi

 

 • Stres Tedavisi

 

 • Sınav Başarısını Arttırma

 

 • İş Performansını Arttırma

Neurofeedback Hangi Hastalıklarda Kullanılıyor?

 • Stres

 

 • Her Yaştaki Dikkat ve Hafıza Sorunlarında

 

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

 

 • Okuma Güçlüğü

 

 • Öğrenme Bozukluğu

 

 • Okul Başarısızlığı

 

 • Uyku Bozuklukları

 

 • Depresyon / Manik Depresyon

 

 • Anksiyete (Sıkıntı Hastalığı)

 

 • Panik Atak

 

 • Obsesif-Kompulsif Hastalığı

 

 • Alkol / Uyuşturucu Bağımlılığı

 

 • Post-Traumatic Stres Bozuklukta

 

 • Epilepsi (Sara Hastalığı)

 

 • Kronik Baş Ağrıları / Migren / Stres Baş Ağrıları

 

 • Beyin Felci Travma Sonrası Beyin Hasarları

 

 • Alzheimer Hastalığı

 

 • Vasküler Demans

 

 • Şizofreni

 

 • Otizm

 

 • Zihinsel Özürlülerde

 

 • Spastik Çocuklarda (Cerebral Palsy)

 

 • Down Sendromu

 

 • Tik Hastalığı

 

 • Çocuklarda Diş Gıcırdatması

 

 • Yeme Bozukluğu Hastalıkları

 

 • Multipil Skleroz

 

 • Adet Öncesi ve Sonrası Sendromu

 

 • Menapoz ve Sonrası Sendromu

Neurofeedback Tedavisinin Peak Performans’da Kullanımı:

 • Sporcuların, Artistlerin, Yöneticilerin performansını en üst düzeye çıkarmada

 • Okul ve sınav başarısızlığı Üniversite ve Sınav başarısını arttırma

Önemli Not: Neurofeedback beyin eğitimi her ne kadar ilaçsız tedavi yöntemi gibi görülse de ilaç kullanılması zorunlu olan bazı hastalık gruplarında ilaçla birlikte uygulanmaktadır. Neurofeedback şizofreni, psikotik bozukluklar ve epilepsi vakalarında ilaçla birlikte uygulanır.

bottom of page