top of page

Objektif Tanı Yöntemleri

Veri Bankası Teşhis

Veri Bankası Teşhis

“Psikiyatrik hastalıkların Tanı ve Tedavisinde yeni yol haritası” 

 

Ulusal Sağlık Birliği Akıl Sağlığının (NIMH) başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Thomas Insel 29 Nisan, 2013 tarihli Ulusal Sağlık Birliğinin (NIH) web sitesindeki yazısında “Zihinsel Bozuklukların Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabının (DSM) Geçerliliğinin az olduğunu ve Ruh sağlığı bozuklukları olan hastaların daha iyisini hak ettiğini“ söylüyor.

Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Beyin Devreleri Önemli

Veri Bankası,

objektif olarak bazı psikiyatrik hastalıkların teşhisine doktora tavsiyede bulunmaktadır:

 

EEG’yi ve özellikle de nörometriyi analiz eden niceliksel yöntemler, şu alanlarda büyükklinik başarıya sahiptir:  

1.Birçok hastalığın erken teşhisi  

2. Anormal beyin davranışlarının niceliksel değerlendirmesi,  

3. Zaman içerisinde anormallik derecesinde görülen değişikliklerin izlenmesi,


4. Bir takım rahatsızlıkların bilgisayar destekli ayırt edici teşhislerinin yanı sıra normal veanormal EEG’nin ayırt edilmesi,


5. Tedaviye verilecek yanıtın tahmin edilmesi ve


6. Tedavi sonuçlarının niceliksel olarak tahmin edilmesi  

QEEG Kayıtlaması:

Saçlı deriye yerleştirilen, içinde elektrotların olduğu bir bone ile beynin elektrik akımıdijital EEG (QEEG) ile bilgisayarlı ortamda kayıtlaması FDA onaylı 128 Hz dijital EEG ekipmanı ile kaydedilir. Uluslararası 10 20 sistemi ile elektrotlar bu bonenin içineyerleştirilmiştir. Bu çekimde, beynin Frontal, Central, Temporal, Parietal ve Occipital bölgelerinden elektriksel aktivite kaydı yapılır. Bir Saniyedeki hızına göre 4 çeşitelektriksel aktivite beynimiz tarafından üretilir.

Psikiyatri Objektif Tanı:

 

Bazı psikiyatrik hastalıklara objektif olarak tanı konulabilmesi için faydalı olan DIGITAL EEG Beyin Haritası ve bunun sonuçlarını objektif olarak değerlendiren ve Türkiye’de başka hiçbir merkezde olmayan NxLINK Data Bankası ile bazı hastalıklarla karşılaştırdığımızda, yüzde 85 ila 95 sensitivite ve spesivite ile teşhise tavsiyede bulunuyorve ortaya çıkan renkli beyin haritası bize problemli bölgeleri gösteriyor. 

 

Bunlar:

 

  • Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,  

  • Genel Öğrenme Bozukluğu,  

  • Depresyon,

  • Manik Depresyon,  

  • Şizofreni,  

  • Alzheimer's,  

  • Vasküler Demans,  

  • Kafa Travması,  

  • Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı ayırıcı tanısında kullanılır.  

QEEG ölçümleri kullanılarak Dikkat Eksikliği/Hiperaktiviteyi normal çocuklardan yüzde88 özgüllük ve yüzde 94 hassasiyet ile ve Dikkat Eksikliği/Hiperaktiviteyi ÖğrenmeGüçlüğünden yüzde 97 hassasiyet ve yüzde 84.2 spesivite  ile ayırdetmek mümkündür.(Chabot et all,2005)

 

Mersin Tıp Fakültesinden Aynur Özge, Fevziye Toros, Ülkü Çömelekoğlu, HakanKaleağası tarafından yapılan bir bilimsel yayında Dikkat Eksikliği/HiperaktiviteBozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizinin bilimsel bir teşhis yöntemiolduğu belirtilmektedir. (Özge et all. 2007) 

Tekrarlanan birçok QEEG çalışmasının ayırtedici teşhis sınıflandırmasında depresyonakarşı diğer hastalıkların ayırtedilmesi dörtlü  ayrıştırma  temeline dayalıdır (Prichep veJohn,1988).

Depresyon hastalarını yüzde 73 hassasiyetle; demansa karşı yüzde 79 özgüllükle, alkolizme karşı yüzde 80 özgüllükle ayırt etmek için dörtlü ayrıştırma kullandı. 

 

Daha sonraki raporunda, depresyon hastalarını yüzde 84 sensitiviteyle ve şizofreniyekarşı yüzde 85 özgüllükle ayırt etmek için bağımsız replikasyonla  ikili ayrıştırmakullandı. 

 

Çok değişkenli tekniklerle değerlendirme ile yüzde 87 hassasiyet ve yüzde 90 özgüllükle  (Prichep ve John,1988)  depresyon hastalığıyla bipolar hastalığı ayırt edildiğinigösterdiler.  

 

Dünyada ilk defa Duffy ve arkadaşları tarafından QEEG ile alınan kayıtlardan anlamlı birdata oluşturulması mümkün olmuştur. 1973 de Gotman ve arkadaşları normal veanormali birbirinden ayıran data geliştirmişlerdir.  

Amerikan Nöroloji ve Psikiyatri Akademisinin 1997 de yayınladığı bildirgede QEEG nintanı koymaya yardımcı olarak kullanılabileceğini ama kullanan doktorun bu konuda iyibir eğitim almış olması gerektiğini ve yalnızca QEEG-Veri Bankası sonucu ile klinik bilgisahibi olmadan tanı konulmasının doğru olmadığını belirten bir bildiri sunmuştur.  

​Amerikan Pediatrik Birliği, QEEG’nin tanı konulması için kullanımını tavsiyeetmektedir.  

QEEG’nin Klinik Psikiyatride  kullanımıyla ilgili Amerikan NöroPsikiyatri BirliğininAraştırma Komitesinin raporu, QEEG Nörometrik analizin bazı psikiyatrik hastalıklarınteşhisinde çocuklarda dikkat ve öğrenme problemlerinde, yetişkinlerde duygudurumu veakıl sağlığı bozukluklarında kullanılmasının bilimsel kanıtlanmış bir yöntem olduğunudeklare etmektedir. (Coburn K.L, et all, 2006)​

 

North Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Dikkat Eksikliği HiperaktiviteBozukluğu (DEHB)’nda QEEG veri bankası ile teşhisin bilimsel olduğunu vekendilerinin kullandığından bahsetmektedir.  

 

https://www.unthsc.edu/newsroom/story/unthsc-offers-latest-adhd-assessment-technology-2/

John ER, Prichep LS, Fridman J, Easton P. (1988).Neurometrics: computer-assisted differential diagnosis of brain dysfunctions.Science. Jan 8;239(4836):162-9.) 

 

Coburn K.L,, Lauterbach E.C, Boutros N.N, Black K.J, Arciniegas D.B., Coffey C.E.: The Value of Quantitative Electroencephalography in Clinical Psychiatry: A report by the Committee on Research of the American Neuropsychiatric Association. Journal of Neuropsychiatry Clin Neurosci 18:4,Fall 2006  

 

Özge A, Toros F, Çömelekoğlu Ü, Kaleağası H. Quantitative EEG Analysis in Children with Attention Deficity/Hyperactivity Disorders. Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 19-27. 

Chabot RJ, Serfontin G: Quantitative EEG profiles of children with attention and learning problems.Biol Psychiatry 1996; 40:951-963;  Chabot R.J.,PhD., Michele, F. Di, M.D.,Prichep L,PhD : The role of quantitative electroencephalography in child and adolescent psychiatric disorders.Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 14(2005) 21-53 

bottom of page