Performans Arttırma

Dikkat ve Konsantrasyon

dikkat konsantrasyon peak performans

Joel Lubar , alpha dalgalarını arttırarak,    

 

dikkat konsantrasyonun arttırıldığını,    

 

odaklanma problemlerinin azaltıldığını gösteren çalışmalara önderlik etmiştir.    

 

Landers bu çalışmayı okçular üzerinde yapmış ve sol hemisferde alpha dalgası arttırıldığı zaman hedefi şaşırmadıkları veya daha az şaşırdıkları tespit edilmiştir.   

 

Benzer çalışmalar Allman tarafından da rapor edilmiş ve alpha dalgasının etkileri golfçüler, okçular, basketbolcular ve atıcılar üzerinde görülmüştür.   

 

Sterman ve Manna göre beyin problem çözerken alpha dalgasının değişik fazları üzerinde yoğunlaşır.   

 

Ray ve Colea göre alpha dalgası arttırıldığı zaman atletlerin mental manipulasyonlarının geliştiği görülmüştür.   

 

Crawforda göre alpha dalgasının arttırılması hata yapma riskinin azaltılması ve karar verme kapasitesinin arttırılmasıdır.   

 

Bu çalışmaya göre alpha eğitimi aynı zamanda kognitif fonksiyonların gelişmesini sağlar.   

 

Bir yüzücü diğer kulvardaki yüzücüden etkilenebilir ve bu sırada fazla theta aktivitesi gösterir. Umumiyetle hayal ve düşünce sürecine girilir.   

 

Bir oyuncu maç günü çok heyecanlı ve kendini baskı altında hissediyorsa anksiyeteye bağlı olarak fazla beta aktivitesi görülür.(yoğun dikkat dalgası)   

 

Atletler için bir yarışa hazırlanırken yoğun dikkat ve rahatlama arasında çok hassas bir denge olmalıdır.Rahat olma ve fokuslanma aynı anda olması gereken bir kombinasyondur.   

 

Neurofeedback eğitimiyle    

 

dikkat, konsantrasyon,    

 

öğrenme,    

 

gevşeme,    

 

imgeleme (gözde canlandırma)    

 

gibi konularda çok hızlı ilerlemeler olur.   

 

Atletler, koçlar, spor psikologları kendileri için bu eğitimi kullanabilirler ve beyinlerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenerek hayallerine kavuşabilirler.   

 

NF ile Bilişin ve belleği geliştirmenin kayıt edilmiş sonuçları var  (Boulay,  Sarnacki,  Wolpaw, &    McFarland, 2011; Zoefel, Huster,& Herrmann, 2010, Angelakis et al., 2007)

 

Neurofeedback peak (doruk) performans eğitiminde de kullanılıyor (Vernon, 2005).

 

Normal yaşlananlarda NF:

 

Brown Üniversitesindeki araştırmacılar 26 Normal yaşlanan kişide Neurofeedback tedavisinin olumlu etkisini Randomize kontrollü çalışma ile gösterdiler. İlk bulgularını 2009 yılında Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting Programında sundular.

 

(Festa, E.K., Heindel, W.C., Connors, N.C., Hirschberg, L., & Ott, B.R. (2009). Neurofeedback training enhances the efficiency of cortical processing in normal aging. Cognitive Neuroscience Society Annual Meeting Program, A11, p. 41. supplement of the Journal of Cognitive Neuroscience).http://stresstherapysolutions.com/kb/entry/41/

 

Mexico ve Cuba’lı araştırmacılar 14 Normal yaşlanan kişide Neurofeedback tedavisinin olumlu etkisini Randomize Plasebo kontrollü  çalışma ile gösterdiler.

 

( Becerra J., Fern´andez T., Roca-Stappung M, D´ıaz-Comas L, Gal´an L., Bosch J, Espino M, MorenoA.J., Harmonya T. (2011). Neurofeedback in Healthy Elderly Human Subjects with Electroencephalographic Risk for Cognitive Disorder. Journal of Alzheimer’s Disease 28, 1–11).

 

Yaşlılarda Randomize kontrollü çalışma ile bilişsel işlevlerin artırılması gösterildi.

 

( Angelakis, E., Stathopoulou, S., Frymiare, J. L., Green, D. L., Lubar, J. F., & Kounios, J. (2007). EEG neurofeedback: A brief overview and an example of peak alpha frequency training for cognitive enhancement in the elderly. The Clinical Neuropsychologist, 21, 110–129.

 

 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ:

 

Vernon ve arkadaşları (2003), 32 tıp fakültesi öğrencisine ya SMR(12-15) aktivitesi arttırma ya da theta (4-7 Hz) aktivitesi arttırma yaparken yakın frekansları da azalttılar.

 

Yalnızca SMR arttıran grup EEG’lerini değiştirebildi ve semantik çalışma belleğini ve odaklanmış dikkatini geliştirdi.

 

Ancak theta arttıran grupta ne EEG’de değişiklik oldu ne de bilişsel performanları daha iyiye gitti.

 

 

Göz Mikro Cerrahisi Asistanları:

 

Çok ilginç bir kontrollü çalışmada SMR veya alfa ve beta beyin dalgası frekansı eğitimi gören Göz Mikro Cerrahisi asistanları, bekleme listesindeki grupla (tedavi görmemiş) karşılaştırıldı.

 

Sadece 8 seans SMR eğitiminden sonra Cerrah adayları

 

Ameliyat becerilerinde

 

Anksiyetelerinde kayda değer bir ilerleme göstermekle beraber

 

Ameliyat sürelerinde %26’lık bir azalma kayıt edildi.

 

(Ros, T., Mosely, M. J., Bloom, P. A., Benjamin, L., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2009). Optimizing microsurgical skills with EEG neurofeedback. BMC Neuroscience, 10, 10–87).

 

 

Kolej Öğrencileri:

 

Egner &Gruzelier, 2004, neurofeedback’in frekansa özgü bilişsel etkilerini buldu.

 

Kolej öğrencilerinde SMR arttırma onların algısal duyarlılıklarını geliştirdi ve ihmal hatalarını ve reaksiyon sürelerindeki değişkenliği azalttı.

 

Diğer öğrencilerde beta arttırma (15-18) yapıldığında reaksiyon sürelerindeki hız ve P300 olaya bağlı potansiyelleri amplitüdü arttı.

 

Daha sonraki iki çalışmada da hiç etki görmeyen kontrol bekleme listesi grupları vardı.

 

 

MÜZİK, SALON DANSI:

 

Randomize, körleme, Plasebo kontrollü çalışmada (Egner & Gruzelier, 2003) neurofeedback , müzik performansını kayda değer bir şekilde geliştirdi 

 

Benzer tasarımlı bir çalışmada salon dansı performansında kayda değer bir gelişme kaydedildi (Raymond, Sajid, et al., 2005) .

 

Sol hemisferde  yavaş kortikal potansiyelleri (YKP; < 1 Hz) neurofeedback ile, negatif ve pozitif yavaş kortikal potansiyelleri değişimleri üretmek için eğitildiğinde KARAR VERMEDE anlamsal, hızlanma ve yavaşlama görüldü (Pulvermueller, Mohr, Schleicert, & Veit, 2000).  Rasey et al. (1996) and Vernon et al. (2003) a göre YKP’lerini değiştiremeyenlerde bilişsel değişiklikler görülmedi.