top of page

Haber Detay

Neurofeedback Biofeedback Bilimselliği Bir Daha İspatlanmıştır

neurofeedback tedavi istanbul ankara izmir biofeedback

Tüm Dünyada Bilimsel Olan Yöntemlerin Türkiye’de de Bilimsel Olduğu Bir Daha İspatlanmıştır

 

ANKARA'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNAN HAKİMLER VAR, Onlara teşekkür ederiz...

 

İstanbul Tabip Odasına üye uzman bir psikiyatristim. Hipokrat yemini yapmış hastalarımın iyileşmelerini teminen, aldığım eğitimler sonucunda, onlara faydalı olması için onlara uyguladığım bilimsel ve yan etkisi olmayan neurofeedback ve biofeedback tedavi yöntemlerinin Türk Psikiyatri Birliğinin üyesi psikiyatristler tarafından bilimsel olmadığı iddiası ile ve sunduğum bütün bilimsel bilgi, belge ve gerekçelere itibar etmeksizin ve onları dikkate almaksızın, üyesi bulunduğum İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Onur Kurulu neurofeedback ve biofeedback tedavi yöntemlerinin bilimsel olmadığını yıllardır iddia etmiştir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kuruluna yaptığım itirazlarım da bir netice vermemiş, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu da, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen kararı onaylamıştı.  

   

Ben de yasal haklarımı kullanarak aslında tıbbi olan bu sorunu önce Ankara idare mahkemelerine, ardından da Danıştay'a taşıdım.  

   

Yapılan yargılamalar sonucunda  

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.Kurul Başkanlığının Başkanı Sayın Cengiz Aydemir ve değerli üyeleri benim iddia, savunma ve delillerimi dikkate alarak, hastalarıma uyguladığım neurofeedback ve biofeedback yöntemlerinin bilimsel olduklarına karar vermiştir. Bilim kazanmıştır.  

   

Bu kararları Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Başkanlığına da takdim etmiş bulunmaktayım.  

   

Adalet yerini bulmuştur. Tüm dünyada bilimsel olan bu yöntemlerin Türkiye’de de bilimsel olduğu bir daha ispatlanmıştır.  

   

Tıbbi bir sorunu biz tıp insanları olarak karşılıklı fikir teatisi ile ve müzakereler yolu ile çözmemiz gerekir iken bunun tıp dünyası dışındaki başka bir meslek sahibi olan  hukukçular tarafından çözülmesi bir yandan da biz hekimler bakımından da düşündürücüdür.  

   

Umarım mahkemelerin verdikleri bu kararlar ilgililerce dikkate alınarak, bu tür gereksiz hastaların kafasını karıştıracak tartışmaların tekrarlanmasını önleyerek emsal olur ve benim yıllarca çektiğim üzüntü ve sıkıntıların başkalarınca tekrar çekilmesinin önüne geçer.  

Dr. Tanju Sürmeli  

Uzm. Psikiyatrist

bottom of page